Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni

AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BIOTECHNOLOGIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Drobnoustroje w biotechnologii
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
321
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

42,00 zł

Drobnoustroje, nazywane też mikroorganizmami, występują powszechnie, zasiedlając większość znanych środowisk na kuli ziemskiej. Przez swoją aktywność metaboliczną wpływają korzystnie lub negatywnie na środowisko bytowania oraz wspierają działalność człowieka. Mikroorganizmy są wykorzystywane w różnych procesach biotechnologicznych, m.in.: w produkcji i ulepszaniu żywności, paszy dla zwierząt, leków, antybiotyków, szczepionek, środków ochrony roślin. Odgrywają też znaczącą rolę w różnych dziedzinach nauki, techniki i przemysłu, na przykład w farmacji, medycynie, chemii, inżynierii sanitarnej, w przemyśle paliwowym. Jednocześnie odpowiadają za psucie i rozkład środków spożywczych, materiałów technicznych oraz są powodem wielu chorób ludzi, zwierząt i roślin.
Mikrobiolodzy już od dawna badają zależności zachodzące między organizmami a substratami, na których się rozwijają. Dopiero jednak w ostatnich latach, dzięki ogromnemu postępowi we wszystkich dziedzinach nauk, a zwłaszcza biologicznych i technicznych, stało się możliwe wprowadzenie do mikrobiologii metod badawczych opartych na technikach stosowanych w biologii molekularnej. Stworzyło to możliwości dokładniejszego poznania struktury i funkcji drobnoustrojów oraz lepszego wykorzystania ich właściwości fizjologicznych, biochemicznych i genetycznych w różnych procesach biotechnologicznych, w celu uzyskania zamierzonych efektów badań i wdrożenia ich do produkcji. To z kolei przyczyniło się do wzrostu liczby publikacji wnoszących wiele informacji i wiedzy dotyczącej działalności i zastosowania mikroorganizmów w różnych działach biotechnologii. Podejmując się niełatwego zadania wyboru odpowiednich zagadnień i opracowania treści podręcznika, pragnęliśmy przede wszystkim przekazać zainteresowanym Czytelnikom, chociaż w skromnym zakresie, wiedzę z tego zakresu.
Podręcznik akademicki pt. Drobnoustroje w biotechnologii kierujemy do licznego grona odbiorców, a przede wszystkim do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych uniwersytetów lub szkół wyższych na kierunkach biologicznych, biotechnologicznych, ochrony środowiska, mających w programach kształcenia zagadnienia omawiane w tej pozycji wydawniczej. Mogą korzystać z niego również nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowo-techniczni, personel laboratoriów mikrobiologicznych, biochemicznych i genetycznych oraz wszyscy pragnący pogłębić swoją wiedzę z omawianej problematyki.

Spis treści
 
Wykaz skrótów
1.    Wprowadzenie do zagadnień o roli i miejscu drobnoustrojów w biotechnologii    
1.1.    Główne kierunki badań nad drobnoustrojami w biotechnologii    
1.2.    Miejsce mikroorganizmów w przyrodzie i gospodarce człowieka    
1.3.    Ewolucja mikroorganizmów    
Literatura    

2.    Uporządkowanie systematyczne mikroorganizmów    
2.1.    Klasyfikacja    
2.2.    Identyfikacja    
2.3.    Nazewnictwo    
Literatura    

3.    Morfologia i fizjologia mikroorganizmów    
3.1. Bakterie    
3.1.1.    Ogólna charakterystyka    
3.1.2.    Ultrastruktura komórki    
3.1.2.1.    Składniki komórki    
3.1.2.2.    Ściana komórkowa    
3.1.2.3.    Błona cytoplazmatyczna    
3.1.2.4.    Przestrzeń międzyplazmatyczna    
3.1.2.5.    Cytoplazma    
3.1.2.6.    Nukleoid    
3.1.2.7.    Kwasy rybonukleinowe (RNA)    
3.1.2.8.    Endospory    
3.1.2.9.    Otoczki bakteryjne i glikokaliks    
3.1.2.10.    Rzęski i fimbrie    
3.1.3.    Charakterystyczne cechy fizjologiczne powiązane z podziałem komórki
3.1.4.    Porozumiewanie się międzykomórkowe bakterii w środowisku - ąuorurn sensing    
3.1.5.    Preferencje środowiskowe warunkujące wzrost bakterii    
3.1.6.    Oporność na chemioterapeutyki    
3.1.7.    Patogenność bakterii    
3.1.7.1.    Stopień wirulencji    
3.1.7.2.    Inwazyjność    
3.1.7.3.    Toksyczność    
3.2. Grzyby mikroskopowe     
3.2.1.    Ogólna charakterystyka    
3.2.2.    Klasyfikacja grzybów    
3.2.3.    Struktura i właściwości komórki    
3.2.4.    Rozmnażanie drożdży i pleśni    
3.2.5.    Właściwości genetyczne grzybów mikroskopowych    
3.3. Glony (algi)    
3.3.1.    Charakterystyka i struktura glonów    
3.3.2.    Znaczenie i rola alg w biotechnologii    
Literatura    

4.    Metabolizm bakterii    
4.1.    Ogólna charakterystyka    
4.2.    Szlak degradacji glukozy i cykl kwasów trikarboksylowych    
4.2.1.    Metabolizm glukozy    
4.2.2.    Szlak kwasów trójkarboksylowych    
4.3.    Oddychanie mikroorganizmów    
4.4.    Pobieranie przez komórkę substancji odżywczych i ich transport    
4.5.    Biosynteza przez mikroorganizmy wybranych składników chemicznych    
4.5.1.    Aminy i poliaminy    
4.5.2.    Aminokwasy    
4.5.3.    Nukleotydy    
4.5.3.1.    Puryny    
4.5.3.2.    Pirymidyny    
4.5.4.    Główne związki chemiczne ściany komórkowej     
Literatura    

5.    Aktywność mikroorganizmów    
5.1.    Rozkład substancji naturalnych    
5.2.    Obieg węgla    
5.3.    Obieg azotu    
5.4.    Obieg siarki    
5.5.    Obieg fosforu    
5.6.    Stałość i zmienność naturalna mikroorgaizmów    
5.7.    Selekcja naturalna    
Literatura    

6.    Zmienność genetyczna bakterii    
6.1.    Ogólna charakterystyka i rodzaje zmienności genetycznej     
6.2.    Mutacja i naprawa DNA    
6.3.    Rekombinacje genetyczne u mikroorganizmów    
6.3.1.    Rodzaje i mechanizmy rekombinacji genetycznych    
6.3.2.    Transformacje    
6.3.3.    Transfekcje i transdukcje    
6.3.4.    Koniugacje bakteryjne    
Literatura    

7.    Wykorzystanie drobnoustrojów w biotechnologii środowiskowej    
7.1.    Naturalne procesy mikrobiologiczne w biotechnologii    
7.2.    Remediacje     
7.2.1.    Rodzaje przywracania równowagi biologiczno-chemicznej środowiska
7.2.2.    Wykorzystanie naturalnego potencjału genetycznego mikroorganizmów w procesie bioremediacji    
7.2.3.    Usuwanie zanieczyszczeń - selekcja szczepów    
7.2.3.1. Zanieczyszczenia ropopochodne    
7.2.3.2.    Zanieczyszczenia arsenem, chromem, ołowiem i rtęcią    
7.2.3.3.    Zanieczyszczenia sztucznymi polimerami    
Literatura    

8. Wykorzystanie badań mikrobiologicznych w biotechnologii    
8.1.    Metody fenotypowe na podstawie mikrobiologii klasycznej     
8.2.    Metody genotypowe i zdobycze mikrobiologii molekularnej    
8.2.1.    Markery molekularne w mikrobiologii    
8.2.2.    Genotypowanie i fingerprint    
8.2.3.    Klonowanie DNA i hybrydyzacja kwasów nukleinowych     
8.2.3.1.    Klonowanie DNA    
8.2.3.2.    Selekcja klonów    
8.2.3.3.    Hybrydyzacja kwasów nukleinowych    
8.3.    Inżynieria genetyczna mikroorganizmów w biotechnologii    
8.3.1.    Potencjał produkcyjny drobnoustrojów    
8.3.2.    Techniki inżynierii genetycznej mikroorganizmów w medycynie
8.3.3.    Inżynieria genetyczna w rolnictwie i ochronie środowiska    
Literatura    

9. Modyfikacje genetyczne organizmów    
9.1.    Perspektywy modyfikacji genetycznych    
9.2.    Aspekt etyczny modyfikacji genetycznych (GMO/GMM) - korzyści i zagrożenia    
9.3.    Szacowanie zagrożenia ze strony GMM    
9.4.    Środki bezpieczeństwa podczas czynności towarzyszących modyfikacjom mikroorganizmów    
9.4. Modyfikacje genetyczne mikroorganizmów na potrzeby militarne    
Literatura    
Aneksy

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Adomas Barbara, Murawa Danuta
Zasadniczym celem pozycji jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości i przedstawienie metod z toksykologii środowiska, środków ochrony roślin, żywności i leków oraz zachęcenie ich do korzystania z literatury. Studenci powinni się wykazać systematycznością, samodzielnością i dokładnością podczas wykonywania ćwiczeń oraz precyzją przy formułowaniu wniosków i pisaniu sprawozdań. Ćwiczenia pozwolą także na praktyczne zilustrowanie wiadomości przekazywanych na wykładach.
Fischer Manfred, Stier Erwin
"Podręczny poradnik..." jest najpopularniejszą książką z dziedziny eksploatacji oczyszczalni ścieków w Niemczech i stanowi podstawę wykształcenia niemieckich pracowników eksploatacyjnych OŚ. W poradniku zebrano także aktualne polskie przepisy z zakresu odprowadzania ścieków, zagospodarowania osadów i BHP. `Książka zawiera mnóstwo praktycznych i dokładnych porad dotyczących codziennych prac w oczyszczalni, opisy metod prostych badań ścieków, jak również wskazówki dla projektantów. Walory poradnik
Synowiecki Józef
Skrypt przygotowano dla studentów kierunku Biotechnologia realizowanego w różnych szkołach wyższych.
Bich Loc Nguyen Thi
W skrypcie przedstawiono wiadomości teoretyczne oraz instrukcje dotyczące tematów laboratorium biotechnologicznego dla studentów na kierunku inżynieria środowiska. Opisane tematy zajęć dotyczą zagadnień techniki laboratoryjnej z biotechnologii związanej z inżynierią środowiska (wody, ścieków, osadów, kompostów, powietrza i gleby).
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-01-19 08:55
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.