Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Dynamika strefy przejścia między zbiorowiskami leśnymi i nieleśnymi na przykładzie doliny Narewki w Puszczy Białowieskiej
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
123
Okładka
miękka
Format
A4
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

30,00 zł

Zróżnicowaniem roślinności w przestrzeni i czasie badacze interesują się niemal od stu lat (Clements 1916). Zagadnienie to stosunkowo wcześnie doczekało się wielu koncepcji teoretycznych. Do najstarszych należą teorie kontinuum i diskontinuum. Pierwsza z nich zakłada, że roślinność stanowi ciągłą całość, zmieniającą się w przestrzeni w sposób płynny (Gleason 1939). Szata roślinna różnicuje się stopniowo wzdłuż gradientu środowiskowego w taki sposób, że wyróżnienie odrębnych zbiorowisk jest niemożliwe, ponieważ jako obiektywne jednostki roślinności nie występują one w przyrodzie (Whittaker 1951,1962). Podstawą koncepcji diskontinuum jest natomiast założenie, że chociaż roślinność może w wielu przypadkach przejawiać znamiona ciągłości, to występują w niej pewne monotypowe fragmenty (nieciągłości), ponieważ gatunki tworzą stosownie do gradientu zmian warunków siedliskowych realnie istniejące, powtarzalne w przestrzeni zrzeszenia - zbiorowiska roślinne (Clements 1936; Austin 1987).
Alternatywny charakter obu tych koncepcji był niejednokrotnie kwestionowany (Austin 1985; Austin, Smith 1989; Collins i in. 1993). Zakładano, że wprawdzie roślinność zmienia się w sposób ciągły, jednak wzdłuż gradientu środowiskowego gatunki mogą tworzyć ugrupowania, które stanowią podstawę do wyróżniania zbiorowisk roślinnych. Wyodrębnienie zbiorowisk nie przeczy koncepcji ciągłości, ponieważ są one powiązane ze sobą ciągłymi przejściami. Liczne badania sugerują, że żaden z tych modeli nie opisuje w pełni zróżnicowania roślinności, gdyż stanowi ono swoistą wypadkową kontinuum i diskontinuum (Dierschke 1994).
Założenie, że zaproponowane modele nie wykluczają się wzajemnie, stanowiło podstawę do rozwinięcia koncepcji ekotonu, który jest pojmowany jako strefa przejściowa między dwoma układami ekologicznymi (Clements 1905; Odum 1982; Rabotnow 1985; van der Maarel 1976, 1990; di Castri i in. 1988; Gosz 1993; Risser 1995; Ratyńska, Szwed 1996). Termin ekoton jest wieloznacznie i szeroko ujmowany, a także różnie definiowany. Stosuje się go do określenia granic między biomami, ekosystemami, a także między fitocenozami bądź ich fragmentami. Szczególne znaczenie odgrywają ekotony w kształtowaniu struktury i funkcjonowaniu krajobrazów (Holland i in. 1991; Hansen, di Castri 1992; Szwed, Ratyńska 1991; Balcerkiewicz 1990; Balcerkiewicz i in. 1992; Carter i in. 1994). W fitosocjologii pojęcie to stosuje się do określenia przejścia między sąsiadującymi zbiorowiskami roślinnymi. W ujęciu ekologicznym najczęściej funkcjonuje termin strefa przejścia (strefa kontaktowa), określana jako pas przejściowy między dwoma zbiorowiskami, w którym występują elementy obu tych zbiorowisk (Faliński 1962,1986). Przeciwieństwem ekotonu jest ekoklina, rozumiana jako pewna forma układu przestrzennego między dwoma zbiorowiskami, odzwierciedlająca stopniowe przejście między nimi zgodnie z gradientem środowiskowym (van der Maarel 1990).SPIS TREŚCI

I.    WSTĘP       

II.    TEREN BADAŃ       

III.    METODY           

1.    Metody terenowe       
2.    Opracowanie i analiza materiału   

IV.    WYNIKI        
1.    Uwarunkowania siedliskowe zróżnicowania roślinności uroczyska Reski       
2.    Rozwój roślinności uroczyska Reski       
3.    Zróżnicowanie stref przejścia między zbiorowiskami leśnymi i nieleśnymi na uroczysku Reski       
3.1.    Strefa przejścia dyfuzyjna       
3.1.1.    Caricetum acutiformislFraxino-Alnetum      
3.1.2.    Caricetum acutiformis/Tilio-Carpinetum circaeetosum       
3.2.    Strefa przejścia mozaikowa - Caricetum acutiformis/Ribeso nigri-Alnetum   
3.3.    Strefa przejścia z odrębnym zbiorowiskiem roślinnym
    Caricetum acutiformisl Ribeso nigri-Alnetum       
4.    Zmiany roślinności stref przejścia w czasie        
4.1.    Strefa przejścia dyfuzyjna       
4.1.1.    Caricetum acutiformisl Fraxino-Alnetum        
4.1.2.    Caricetum acutiformis/Tilio-Carpinetum circaeetosum       
4.2.    Strefa przejścia mozaikowa - Caricetum acutiformis/Ribeso nigri-Alnetum     
4.3.    Strefa przejścia z odrębnym zbiorowiskiem roślinnym
    Caricetum acutiformis/Ribeso nigri-Alnetum      
5.    Dynamika roślinności na granicy zbiorowisk leśnych i nieleśnych       

V.    DYSKUSJA        

VI.    PODSUMOWANIE WYNIKÓW I WNIOSKI      

LITERATURA         
STRESZCZENIE         
SUMMARY        
ANEKS     

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Wiśniewska Miriam
Skrypt jest przeznaczony do przedmiotu "planowanie przestrzenne obszarów wiejskich". Uwzględniono w nim problemy pojawiające się w trakcie obecnej transformacji rolnictwa, m.in. uporządkowanie zabudowy pozostałej po państwowych gospodarstwach rolnych. Określono wpływ, który terytorialny podział kraju wywiera na funkcje i kompozycję elementów osiedli. Podano również przegląd cech regionalnej zabudowy wiejskiej.
Endler Zbigniew, Juśkiewicz - Swaczyna Barbara
Obszar miasta jako układ przyrodniczy stal się obiektem badań ekologicznych znacznie później niż ekosystemy naturalne (np. lasy, torfowiska, jeziora), półnaturalne (np. łąki), a także inne układy synantropijne (np. pola uprawne). Systematyczne badania florystyczne są prowadzone od około 50 lat. Kartowanie szaty roślinnej miast jest prowadzone w różnych skalach przestrzennych na poziomie florystycznym i fitocenotycznym. Najbardziej zaawansowane są prace na terenie Niemiec, gdzie już dawno uznano
Skorbiłowicz Mirosław
Celem pracy było wskazanie mechanizmów, przyczyn i źródeł wzbogacania w składniki mineralne zasobów wód rzecznych na obszarze zlewni górnej Narwi. Do analiz statystycznych wyników badań zastosowano szereg wielowymiarowych metod statystycznych.
Banaszuk Henryk, Banaszuk Piotr
Autor w swoich badaniach stosował metody geomorfologiczne i geologiczne oraz oznaczenia wieku osadów polodowcowych metodą termoluminescencyjną (TL). Ze względu bowiem na niezgodności, na obszarze Niziny, wyników badań metodą pyłkową oraz metodami 14C i TL, a także ze względu na wątpliwości co do wiarygodności części oznaczeń metodą pyłkową uznał za najbardziej przydatne do badań nad morfogenezą Niziny datowania metodą TL.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-12-15 18:12
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.