Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » ELEKTRO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
408
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

49,00 zł

Tematem książki są podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. Omówiono w niej podstawowe elementy teorii informacji i kodowania kanałowego, metody transmisji w pasmie podstawowym oraz w kanałach pasmowych. Przedstawiono własności fizyczne najważniejszych kanałów transmisyjnych. Zaprezentowano także podstawowe zasady systemów z rozpraszaniem widma oraz układów synchronizacji.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Może być również przydatna inżynierom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie cyfrowych systemów telekomunikacyjnych.

This book is an introduction to digital communication systems. It covers the basics of information theory, channel coding and transmission methods both in baseband and passband channels. Having established the fundamental concepts, physical properties of several transmission channels, spread spectrum systems, and synchronization methods are presented.
The book is intended as the university text for students of communication engineering. It is also useful for self-study.

Spis treści:

Wstęp 
 
1. Elementy teorii informacji 
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Pojęcia podstawowe 
1.3. Model systemu komunikacyjnego 
1.4. Pojęcie informacji i miara jej ilości 
1.5. Źródła wiadomości i ich kodowanie 
1.5.1. Modele źródeł wiadomości dyskretnych 
1.5.2. Dyskretne źródło bezpamięciowe 
1.5.3. Rozszerzenie źródła bezpamięciowego 
1.5.4. Źródła ciągów Markowa 
1.5.5. Entropia źródła ciągów Markowa 
1.5.6. Źródło stowarzyszone ze źródłem ciągów Markowa 
1.6. Kodowanie źródeł dyskretnych 
1.6.1. Kodowanie Huffmana 
1.6.2. Kodowanie Shannona-Fano 
1.6.3. Dynamiczne kodowanie Huffmana 
1.6.4. Kodowanie arytmetyczne 
1.6.5. Algorytm Lempela-Ziva 
1.6.6. Kodowanie źródłowe w transmisji telefaksowej 
1.7. Modele kanałów z punktu widzenia teorii informacji 
1.7.1. Dyskretny kanał bezpamięciowy 
1.7.2. Przykłady modeli dyskretnych kanałów bezpamięciowych 
1.7.3. Przykład modelu kanału binarnego z pamięcią 
1.8. Pojęcie średniej ilości informacji wzajemnej 
1.9. Własności średniej ilości informacji wzajemnej 
1.10. Przepustowość kanału 
1.11. Proces decyzyjny i jego zasady 
1.11.1. Pojęcie reguły decyzyjnej 
1.11.2. Reguła maksimum prawdopodobieństwa a posteriori (MAP) 
1.11.3. Reguła maksimum wiarygodności 
1.12. Pojęcie entropii różnicowej i średnia ilość informacji wzajemnej zmiennych ciągłych 
1.13. Przepustowość kanału o ograniczonym pasmie z addytywnym szumem gaussowskim 
1.14. Przepustowość kanału o zadanej charakterystyce częstotliwościowej 
1.15. Przepustowość kanału z zanikami płaskimi 
 
2. Kodowanie kanałowe 
2.1. Idea kodowania kanałowego 
2.2. Klasyfikacja kodów 
2.3. Dekodowanie twardo- i miękkodecyzyjne 
2.4. Zysk kodowania 
2.5. Kody blokowe 
2.5.1. Macierz kontroli parzystości 
2.5.2. Macierz generująca 
2.5.3. Syndrom 
2.5.4. Kody Hamminga 
2.5.5. Kod iterowany 2.5.6. Kody wielomianowe 
2.5.7. Generowanie ciągów kodowych kodów wielomianowych 
2.5.8. Kody cykliczne 
2.5.9. Wielomian kontroli parzystości kodu cyklicznego 
2.5.10. Kody wielomianowe określone przez pierwiastki 
2.5.11. Wielomian syndromu 
2.5.12. Kody BCH 
2.5.13. Kody Reeda-Solomona 
2.5.14. Kody Golay?a 
2.5.15. Kody o maksymalnej długości 
2.5.16. Modyfikacje kodów 
2.6. Niealgebraiczne metody dekodowania liniowych kodów blokowych 
2.6.1. Dekoder Meggitta 
2.6.2. Dekoder większościowy 
2.6.3. Dekodowanie kodów z wykorzystaniem zbiorów informacyjnych 
2.7. Algebraiczne metody dekodowania kodów cyklicznych 
2.8. Kody splotowe i ich opis 
2.8.1. Opis kodów splotowych 
2.8.2. Funkcja przejścia kodu 
2.8.3. Kody splotowe o sprawności k/n 
2.9. Dekodowanie kodów splotowych 
2.9.1. Algorytm Viterbiego 
2.9.2. Analiza błędów dekodera Viterbiego 
2.9.3. Przykład niealgebraicznego dekodowania kodów splotowych 
2.10. Kodowanie kaskadowe 
2.11. Turbokody 
2.11.1. Kod RSCC 
2.11.2. Schemat kodera turbokodu 
2.11.3. Dekodowanie kodu RSCC według reguły MAP 
2.11.4. Algorytm turbodekodowania 
2.12. Kody LDPC 
2.13. Zastosowanie kodów blokowych do detekcji błędów 
2.14. Zastosowanie detekcji błędów ? procedury ARQ 
 
3. Transmisja cyfrowa w pasmie podstawowym 
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Dobór kształtu sygnałów elementarnych 
3.3. Dobór formatu symboli danych 
3.4. Optymalny odbiornik synchroniczny 
3.4.1. Optymalny odbiór sygnałów binarnych 
3.4.2. Optymalny odbiór sygnałów wielowartościowych 
3.5. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu optymalnego odbiornika sygnałów binarnych 
3.6. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu optymalnego odbiornika sygnałów M-PAM 
3.7. Widmowa gęstość mocy ciągu impulsów 
 
4. Modulacje cyfrowe nośnej sinusoidalnej 
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Odbiór synchroniczny 
4.3. Optymalny odbiór niesynchroniczny 
4.4. Modulacja ASK 
4.4.1. Odbiór synchroniczny sygnałów ASK 
4.4.2. Odbiór niesynchroniczny sygnałów ASK 
4.4.3. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu niesynchronicznego odbiornika sygnałów ASK 
4.5. Modulacja FSK 
4.5.1. Odbiór synchroniczny sygnału FSK ? dyskusja 
4.5.2. Odbiór niesynchroniczny sygnału z modulacją FSK 
4.5.3. Prawdopodobieństwo błędu na wyjściu niesynchronicznego odbiornika sygnału FSK 
4.5.4. Odbiór suboptymalny sygnału FSK za pomocą dyskryminatora częstotliwości 
4.6. Modulacja fazy PSK 
4.7. Liniowe podejście do modulacji cyfrowych ? wielowartościowa modulacja PSK 
4.8. Różnicowa modulacja fazy DPSK 
4.8.1. Modulacja DPSK z kodowaniem różnicowym i detekcją synchroniczną 
4.8.2. Niesynchroniczne metody odbioru z modulacją DPSK 
4.8.3. Prawdopodobieństwo błędu optymalnego niesynchronicznego odbiornika sygnału DPSK ? dyskusja 
4.9. Porównanie modulacji dwuwartościowych 
4.10. Modulacje cyfrowe fazy i amplitudy ? modulacja QAM 
4.10.1. Uwagi ogólne 
4.10.2. Prawdopodobieństwo błędu dla modulacji QAM 
4.10.3. Modulacje wielowymiarowe 
4.11. Modulacje cyfrowe o stałej obwiedni ? modulacje z ciągłą fazą (CPM) 
4.12. Modulacje z kodowaniem kratowym TCM 
4.12.1. Opis sygnałów z kodowaniem kratowym 
4.12.2. Dekodowanie sygnałów z kodowaniem kratowym 
4.13. Modulacje wielotonowe 
4.14. Oddziaływanie układu nieliniowego na sygnały 
 
5. Własności kanałów transmisyjnych 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Równoważny kanał w pasmie podstawowym 
5.3. Kanał telefoniczny 
5.3.1. Podstawowe struktury sieci telefonicznej z punktu widzenia własności kanału 
5.3.2. Własności kanału telefonicznego 
5.4. Własności pętli abonenckiej 
5.5. Kanał horyzontowych linii radiowych 
5.6. Kanał radiowy systemu radiokomunikacji ruchomej 
5.7. Wybrane przykłady innych kanałów radiowych 
5.7.1. Kanał WLAN 
5.7.2. Kanał w transmisji satelitarnej 
5.7.3. Kanał krótkofalowy 
5.8. Podstawowe własności kanału światłowodowego 
5.9. Podsumowanie 

6. Transmisja sygnałów cyfrowych przez kanały z interferencją międzysymbolową 
6.1. Wprowadzenie 
6.2. Interferencja międzysymbolowa 
6.3. Korektory liniowe 
6.3.1. Korektor ZF 
6.3.2. Korektor MSE 
6.3.3. Korektory LS 
6.3.4. Wybór sygnału testowego 
6.3.5. Korektory liniowe z adaptacją bez stosowania ciągu testowego 
6.4. Korektory nieliniowe 
6.4.1. Korektor z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym 
6.4.2. Kanał z interferencją międzysymbolową jako automat 
6.4.3. Odbiornik nieliniowy działający według kryterium maksimum wiarygodności 
6.4.4. Sekwencyjne odbiorniki suboptymalne ? przykłady 
 
7. Systemy z rozpraszaniem widma 
7.1. Wprowadzenie 
7.2. Generacja ciągów pseudolosowych 
7.2.1. Sekwencje o maksymalnej długości 
7.2.2. Ciągi Golda 
7.2.3. Ciągi Barkera 
7.3. Systemy DS-SS z bezpośrednim rozpraszaniem ciągiem pseudolosowym 
7.4. Odbiornik RAKE 
7.5. Systemy FH-SS z przeskokami częstotliwości nośnej 
7.6. System TH-SS z pseudolosowym wyborem położenia impulsów 
 
8. Synchronizacja w cyfrowych systemach telekomunikacyjnych 
8.1. Wprowadzenie 
8.2. Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów ciągłych 
8.3. Pętla synchronizacji fazy dla sygnałów próbkowanych 
8.4. Estymacja fazy nośnej według zasady maksimum wiarygodności 
8.5. Praktyczne układy synchronizacji fazy nośnej 
8.5.1. Układy synchronizacji fazy nośnej bez sprzężenia decyzyjnego 
8.5.2. Układy synchronizacji fazy nośnej ze sprzężeniem decyzyjnym 
8.6. Synchronizacja sygnału taktowania 
8.6.1. Układy odtwarzania sygnału taktowania z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym 
8.6.2. Układy odtwarzania sygnału taktowania bez decyzyjnego sprzężenia zwrotnego 
 
Literatura
Skorowidz

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Kubacki Roman
Monografia poświęcona podstawom teoretycznym, budowie i działaniu anten mikrofalowych z uwzględnieniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko. Opisano różne rodzaje anten mikrofalowych (m.in. dipol Hertza, liniowa, tubowa, reflektorowa, mikropaskowa, sektorowa, telefonów komórkowych), charakterystyczne obszary pola promieniowania i syntezę charakterystyki promieniowania, propagację fal elektromagnetycznych oraz prawną ochronę zdrowia ludzi w polach elektromagnetycznych, w tym m
Dobrzyński Dariusz
W podręczniku przedstawiono metody opisu i analizy oraz zasady działania podstawowych elementów i układów stosowanych w urządzeniach i systemach w. cz. Osobne rozdziały poświęcono technice monolitycznych mikrofalowych układów scalonych oraz technice mikrofalowych mikroelektromechanicznych systemów. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów uczelni technicznych, może być pomocny dla nauczycieli akademickich oraz inżynierów zatrudnionych w przemyśle telekomunikacyjnym.
Chrzan Marcin, Jackowski Stefan
Podręcznik do przedmiotów „telekomunikacja”, „systemy telekomunikacyjne” i „Systemy łączności bezprzewodowej” w szczególności uwzględnia systemy telefonii komórkowej, które odgrywają znaczącą role w nowoczesnych obiektach transportowych.
Michalski Wojciech
Podręcznik opracowano na podstawie wykładów z Teorii pola elektromagnetycznego prowadzonych przez autora na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Podręcznik został przystosowany do nowego programu studiów obowiązującego od 2007 roku dla przedmiotu Podstawy teorii pola elektromagnetycznego.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-11-14 16:16
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.