Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni.
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Katalog » MECHANIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje
Wydawnictwo
Wybierz kategorię
Towar dnia
Możliwości zapewnienia jakościowego wykonania narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej
20,00 zł
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wybrane zagadnienia metodologii badań
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
209
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

W niniejszym podręczniku zamieszczono (w wielkim skrócie) podstawowe wiadomości, jakie, zdaniem autora, powinien posiadać absolwent wyższej uczelni technicznej, na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka.
Autor stoi na stanowisku, iż absolwenci tych kierunków, podejmujący prace inżynierskie w gospodarce, powinni posiadać minimum wiedzy, która pozwoli na samodzielne, nawet bardzo uproszczone badania identyfikacyjne, np. w celu dalszej automatyzacji procesu obróbki.
Jest mało prawdopodobne, aby mogli oni podejmować się poważniejszych badań, posługując się najnowszymi osiągnięciami w zakresie aparatury badawczej i metod badawczych. W takich przypadkach stosowne badania zostaną zlecone do jednostki naukowej. Dlatego nacisk w tym podręczniku został położony na metody zaprezentowane w rozdziałach 1-4, natomiast dla zasygnalizowania istnienia bardziej zaawansowanych metod badawczych dołączono także rozdział 5, w którym w sposób encyklopedyczny przedstawiono wybrane, zdaniem autora praktycznie przydatne metody identyfikacji obiektów dynamicznych.


SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ    
WSTĘP    
1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BADAŃ NAUKOWYCH
1.1.    Wprowadzenie     
1.2.    Podstawowe definicje     
1.3.    Metody badawcze     
1.4.    Modele    

2. PLANOWANIE BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH     
2.1.    Wprowadzenie     
2.2.    Klasyfikacja planów doświadczeń     
2.3.    Kryteria wyboru planu doświadczenia    
2.4.    Analiza wyników    
2.4.1. Plany kompletne     
2.4.1.1.    Plany kompletne typu n.   *■ const     
2.4.1.2.    Plany kompletne typu n,   * const (PS/DK-X)     
2.5.    Plany monoselekcyjne     
2.5.1.    Plany monoselekcyjne jednokrotne PS/DS-M:U    
2.5.2.    Plany monoselekcyjne wielokrotne PS/DS-M:M    
2.6.    Plany poliselekcyjne (wieloczynnikowe)    
2.6.1.    Plany frakcyjne (częściowe) PS/DS-P:nj-p     
2.6.2.    Plany ortogonalne PS/DS-P:a    
2.7.    Plany randomizowane    
2.7.1.    Plany randomizowane kompletne PS/RK    
2.7.2.    Plany randomizowane blokowe PS/RB    

3. STATYSTYCZNE OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ    
3.1.    Wprowadzenie     
3.2.    Rozkłady    
3.3.    Miary zmienności     
3.3.1.    Miary tendencji centralnej    
3.3.2.    Miary zmienności    
3.4.    Test statystyczny Pearsona k2 (CHI KWADRAT)     
3.5.    Test statystyczny t-Studenta    
3.5.1.    Ocenianie prawdziwej średniej     
3.5.2.    Różnica pomiędzy średnią i zerem    
3.5.3.    Różnica między dwiema średnimi     
3.5.4.    Przedział ufności    
3.5.5.    Algorytm stosowania testu t    
3.6.    Test statystyczny G-Grubbsa     
3.7.    Analiza wariancyjna    
3.7.1.    Test F-Snedecora (Fishera) dla wariancji    
3.7.2.    Przedział ufności dla wariancji     
3.8.    Korelacja - regresja    
3.8.1.    Korelacja liniowa dwóch zmiennych     
3.8.2.    Regresja liniowa dla więcej niż dwóch zmiennych (metoda regresji wielokrotnej)     
3.8.3.    Regresja krzywoliniowa    

4. DOŚWIADCZALNA IDENTYFIKACJA MODELI DYNAMICZNYCH
OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH     
4.1.    Podstawowe wiadomości o metodach identyfikacji    
4.1.1.    Cel identyfikacji modeli dynamicznych    
4.1.2.    Model dynamiczny obiektu    
4.1.3.    Klasyfikacja metod identyfikacji modeli dynamicznych     
4.1.4.    Podstawy eksperymentalnych metod identyfikacji modeli dynamicznych    
4.1.5.    Zasady identyfikacji modeli dynamicznych    
4.1.5.1.    Kryteria wyboru metod oceny     
4.1.5.2.    Przebieg doświadczalnej identyfikacji modelu    
4.2.    Zastosowanie aperiodycznych sygnałów testujących dla identyfikacji modeli dynamicznych    
4.2.1.    Sygnały testujące aperiodyczne stosowane w badaniach identyfikacyjnych     
4.2.2.    Wybór sygnału testującego     
4.2.2.1.    Wpływ charakterystyk obiektu na wybór sygnału testującego     
4.2.2.2.    Skalowanie sygnału testującego     
4.2.2.3.    Optymalizacja sygnałów testujących    
4.2.3.    Identyfikacja struktury modelu dynamicznego     
4.2.4.    Zasady postępowania przy identyfikacji parametrów modelu dynamicznego    
4.3. Identyfikacja obiektów dynamicznych sygnałami periodycznymi    
4.3.1.    Idea metody    
4.3.2.    Wybór sygnałów testowych     
4.3.3.    Wybór zakresu częstotliwości badań     
4.3.4.    Metodyka wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych    
4.3.4.1.    Metoda wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych przez jednoczesny zapis sygnału wejściowego x(t) i wyjściowego y(t) z obiektu     
4.3.4.2.    Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych metodą kompensacyjną    
4.3.4.3.    Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych metodą pomiaru części rzeczywistej Re[K(jo))] i części urojonej Im[K(jco)]charakterystyki widmowej obiektu    
4.3.4.4.    Metodyka identyfikacji struktury obiektu na podstawie wyznaczonych charakterystyk częstotliwościowych    
4.3.4.5.    Identyfikacja parametrów modelu na podstawie charakterystyk częstotliwościowych (metoda punktów charakterystycznych)     
4.3.4.6.    Identyfikacja parametrów modelu na podstawie przebiegów elementarnych         
4.4. Stochastyczne metody identyfikacji obiektów dynamicznych    
4.4.1.    Wprowadzenie     
4.4.2.    Podstawowe pojęcia w metodzie stochastycznej     
4.4.3.    Charakterystyki dynamiczne układów liniowych w ujęciu stochastycznym     
4.4.4.    Ocena błędów wyznaczania charakterystyk dynamicznych metodami stochastycznymi     
4.5. Numeryczne metody identyfikacji obiektów dynamicznych z wykorzystaniem transformacji Fouriera    
4.5.1.    Wprowadzenie     
4.5.2.    Szeregi Fouriera i transformacja Fouriera    
4.5.3.    Problem dyskretyzacji sygnału pomiarowego    
4.5.4.    Niepożądane efekty transformacji Fouriera zdyskretyzowanych sygnałów pomiarowych    
4.5.5.    Estymacja gęstości widmowej metodami numerycznymi    
4.5.6.    Algorytm identyfikacji modelu obiektu dynamicznego z wykorzystaniem transformacji Fouriera    
4.6. Identyfikacja modelu obiektu dynamicznego metodą analizy modalnej    

5.    IDENTYFIKACJA MODELI DYNAMICZNYCH METODAMI SYMULACYJNYMI
5.1.    Podstawy metod symulacyjnych    
5.2.    Modele funkcjonalne jako podstawa do metod symulacyjnych    
5.3.    Budowa modelu symulacyjnego w środowisku MATLAB-SIMULINK    
5.3.1.    Podstawowe wiadomości o pakiecie MATLAB-SIMULINK    
5.3.2.    Podstawowe wiadomości o tworzeniu modelu symulacyjnego w środowisku SIMULINK     
5.3.3.    Budowa (tworzenie) modelu symulacyjnego    
5.3.4.    Badania symulacyjne w środowisku SIMULINK    
5.4.    Identyfikacja obiektów metodą elementów skończonych    
5.4.1.    Podstawy metody elementów skończonych    
5.4.2.    Procedura tworzenia modelu MES    
5.4.3.    Zastosowanie MES do identyfikacji modeli dynamicznych     
6.    PODSUMOWANIE     
BIBLIOGRAFIA    
INDEKS

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Gosiewski Zdzisław, Siemieniako Franciszek
Automatykę stosuje się szeroko zarówno w automatyzacji procesów produkcyjnych jak i w produktach użytkowych (konsumpcyjnych), np.: samochodach, pralkach, aparatach fotograficznych, itd. Dzięki zaawansowanym technikom pomiarowym, sterownikom i elementom sterującym, zwanych elementami wykonawczymi automatyzacja pozwala wyeliminować bezpośredni udział człowieka w kontroli i sterowaniu procesami technologicznymi. Proces produkcyjny w pełni zautomatyzowany odbywa się samoczynnie. Konieczność wprowadz
Gosiewski Zdzisław, Siemieniako Franciszek
Tom II niniejszego podręcznika zawiera przegląd wybranych metod syntezy układów sterowania. Zachowana została ciągłość numeracji rozdziałów w stosunku do tomu I w związku z czym tom ten zaczyna się od rozdziału trzynastego. W rozdziale 13 omówiono przebieg procesu oraz metody projektowania układów sterowania. Poprawność wyboru miejsca i liczby elementów pomiarowych oraz elementów wykonawczych, tzn. modelu obiektu o określonej liczbie wejść i wyjść można sprawdzić badając sterowalność i obserwow
Sacha Krzysztof
Materiał zawarty w skrypcie dotyczy problemów projektowania komputerowych systemów sterowania procesami oraz systemów sterowania i dowodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem ich oprogramowania. Omówiono określenie struktury systemu, wybór systemu operacyjnego, wybór sieci komunikacyjnej, zaprojektowanie i implementację oprogramowania aplikacyjnego. Przykłady dotyczą systemów operacyjnych czasu rzeczywistego iRMX 86, OS-9 i QNX, sieci przemysłowej Profibus oraz standardów dokumentacji projektów AN
Busłowicz Mikołaj
W procesie analizy lub syntezy układu regulacji automatycznej bazujemy na modelu matematycznym obiektu fizycznego. Taki model opisuje dynamikę rzeczywistego obiektu w sposób przybliżony. Różnica pomiędzy modelem a rzeczywistym obiektem jest określana jako niepewność modelu matematycznego.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane
44173018


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-02-25 14:48
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.