Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni

AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MECHANIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Wybrane zagadnienia metodologii badań
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
209
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

W niniejszym podręczniku zamieszczono (w wielkim skrócie) podstawowe wiadomości, jakie, zdaniem autora, powinien posiadać absolwent wyższej uczelni technicznej, na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka.
Autor stoi na stanowisku, iż absolwenci tych kierunków, podejmujący prace inżynierskie w gospodarce, powinni posiadać minimum wiedzy, która pozwoli na samodzielne, nawet bardzo uproszczone badania identyfikacyjne, np. w celu dalszej automatyzacji procesu obróbki.
Jest mało prawdopodobne, aby mogli oni podejmować się poważniejszych badań, posługując się najnowszymi osiągnięciami w zakresie aparatury badawczej i metod badawczych. W takich przypadkach stosowne badania zostaną zlecone do jednostki naukowej. Dlatego nacisk w tym podręczniku został położony na metody zaprezentowane w rozdziałach 1-4, natomiast dla zasygnalizowania istnienia bardziej zaawansowanych metod badawczych dołączono także rozdział 5, w którym w sposób encyklopedyczny przedstawiono wybrane, zdaniem autora praktycznie przydatne metody identyfikacji obiektów dynamicznych.


SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ    
WSTĘP    
1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BADAŃ NAUKOWYCH
1.1.    Wprowadzenie     
1.2.    Podstawowe definicje     
1.3.    Metody badawcze     
1.4.    Modele    

2. PLANOWANIE BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH     
2.1.    Wprowadzenie     
2.2.    Klasyfikacja planów doświadczeń     
2.3.    Kryteria wyboru planu doświadczenia    
2.4.    Analiza wyników    
2.4.1. Plany kompletne     
2.4.1.1.    Plany kompletne typu n.   *■ const     
2.4.1.2.    Plany kompletne typu n,   * const (PS/DK-X)     
2.5.    Plany monoselekcyjne     
2.5.1.    Plany monoselekcyjne jednokrotne PS/DS-M:U    
2.5.2.    Plany monoselekcyjne wielokrotne PS/DS-M:M    
2.6.    Plany poliselekcyjne (wieloczynnikowe)    
2.6.1.    Plany frakcyjne (częściowe) PS/DS-P:nj-p     
2.6.2.    Plany ortogonalne PS/DS-P:a    
2.7.    Plany randomizowane    
2.7.1.    Plany randomizowane kompletne PS/RK    
2.7.2.    Plany randomizowane blokowe PS/RB    

3. STATYSTYCZNE OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ    
3.1.    Wprowadzenie     
3.2.    Rozkłady    
3.3.    Miary zmienności     
3.3.1.    Miary tendencji centralnej    
3.3.2.    Miary zmienności    
3.4.    Test statystyczny Pearsona k2 (CHI KWADRAT)     
3.5.    Test statystyczny t-Studenta    
3.5.1.    Ocenianie prawdziwej średniej     
3.5.2.    Różnica pomiędzy średnią i zerem    
3.5.3.    Różnica między dwiema średnimi     
3.5.4.    Przedział ufności    
3.5.5.    Algorytm stosowania testu t    
3.6.    Test statystyczny G-Grubbsa     
3.7.    Analiza wariancyjna    
3.7.1.    Test F-Snedecora (Fishera) dla wariancji    
3.7.2.    Przedział ufności dla wariancji     
3.8.    Korelacja - regresja    
3.8.1.    Korelacja liniowa dwóch zmiennych     
3.8.2.    Regresja liniowa dla więcej niż dwóch zmiennych (metoda regresji wielokrotnej)     
3.8.3.    Regresja krzywoliniowa    

4. DOŚWIADCZALNA IDENTYFIKACJA MODELI DYNAMICZNYCH
OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH     
4.1.    Podstawowe wiadomości o metodach identyfikacji    
4.1.1.    Cel identyfikacji modeli dynamicznych    
4.1.2.    Model dynamiczny obiektu    
4.1.3.    Klasyfikacja metod identyfikacji modeli dynamicznych     
4.1.4.    Podstawy eksperymentalnych metod identyfikacji modeli dynamicznych    
4.1.5.    Zasady identyfikacji modeli dynamicznych    
4.1.5.1.    Kryteria wyboru metod oceny     
4.1.5.2.    Przebieg doświadczalnej identyfikacji modelu    
4.2.    Zastosowanie aperiodycznych sygnałów testujących dla identyfikacji modeli dynamicznych    
4.2.1.    Sygnały testujące aperiodyczne stosowane w badaniach identyfikacyjnych     
4.2.2.    Wybór sygnału testującego     
4.2.2.1.    Wpływ charakterystyk obiektu na wybór sygnału testującego     
4.2.2.2.    Skalowanie sygnału testującego     
4.2.2.3.    Optymalizacja sygnałów testujących    
4.2.3.    Identyfikacja struktury modelu dynamicznego     
4.2.4.    Zasady postępowania przy identyfikacji parametrów modelu dynamicznego    
4.3. Identyfikacja obiektów dynamicznych sygnałami periodycznymi    
4.3.1.    Idea metody    
4.3.2.    Wybór sygnałów testowych     
4.3.3.    Wybór zakresu częstotliwości badań     
4.3.4.    Metodyka wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych    
4.3.4.1.    Metoda wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych przez jednoczesny zapis sygnału wejściowego x(t) i wyjściowego y(t) z obiektu     
4.3.4.2.    Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych metodą kompensacyjną    
4.3.4.3.    Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych metodą pomiaru części rzeczywistej Re[K(jo))] i części urojonej Im[K(jco)]charakterystyki widmowej obiektu    
4.3.4.4.    Metodyka identyfikacji struktury obiektu na podstawie wyznaczonych charakterystyk częstotliwościowych    
4.3.4.5.    Identyfikacja parametrów modelu na podstawie charakterystyk częstotliwościowych (metoda punktów charakterystycznych)     
4.3.4.6.    Identyfikacja parametrów modelu na podstawie przebiegów elementarnych         
4.4. Stochastyczne metody identyfikacji obiektów dynamicznych    
4.4.1.    Wprowadzenie     
4.4.2.    Podstawowe pojęcia w metodzie stochastycznej     
4.4.3.    Charakterystyki dynamiczne układów liniowych w ujęciu stochastycznym     
4.4.4.    Ocena błędów wyznaczania charakterystyk dynamicznych metodami stochastycznymi     
4.5. Numeryczne metody identyfikacji obiektów dynamicznych z wykorzystaniem transformacji Fouriera    
4.5.1.    Wprowadzenie     
4.5.2.    Szeregi Fouriera i transformacja Fouriera    
4.5.3.    Problem dyskretyzacji sygnału pomiarowego    
4.5.4.    Niepożądane efekty transformacji Fouriera zdyskretyzowanych sygnałów pomiarowych    
4.5.5.    Estymacja gęstości widmowej metodami numerycznymi    
4.5.6.    Algorytm identyfikacji modelu obiektu dynamicznego z wykorzystaniem transformacji Fouriera    
4.6. Identyfikacja modelu obiektu dynamicznego metodą analizy modalnej    

5.    IDENTYFIKACJA MODELI DYNAMICZNYCH METODAMI SYMULACYJNYMI
5.1.    Podstawy metod symulacyjnych    
5.2.    Modele funkcjonalne jako podstawa do metod symulacyjnych    
5.3.    Budowa modelu symulacyjnego w środowisku MATLAB-SIMULINK    
5.3.1.    Podstawowe wiadomości o pakiecie MATLAB-SIMULINK    
5.3.2.    Podstawowe wiadomości o tworzeniu modelu symulacyjnego w środowisku SIMULINK     
5.3.3.    Budowa (tworzenie) modelu symulacyjnego    
5.3.4.    Badania symulacyjne w środowisku SIMULINK    
5.4.    Identyfikacja obiektów metodą elementów skończonych    
5.4.1.    Podstawy metody elementów skończonych    
5.4.2.    Procedura tworzenia modelu MES    
5.4.3.    Zastosowanie MES do identyfikacji modeli dynamicznych     
6.    PODSUMOWANIE     
BIBLIOGRAFIA    
INDEKS

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Koruba Zbigniew, Osiecki Jan W.
Autorzy opracowując niniejszy skrypt nie mieli zamiaru napisania jeszcze jednego podręcznika z mechaniki, ujmującego pełny kurs tzw. wyższej mechaniki. Takich podręczników, na wysokim poziomie merytorycznym, jest wiele, że wymienimy tylko pozycje [2, 4, 7, 12, 23, 30]. Obok nich są jeszcze inne, o wyższym stopniu specjalizacji, takie jak: mechanika lotu, mechanika ruchu pojazdów lądowych itp. Aby nie powiększać objętości skryptu, trzeba było dokonać wyboru jego treści. Zdecydowaliśmy się na krót
Koruba Zbigniew, Osiecki Jan W.
Mechanika wykładana na pierwszych latach studiów na wydziałach mechanicznych uchodzi za przedmiot trudny. Składa się na to wiele czynników, spośród których można wymienić dobór materiału, sposób wyłożenia poszczególnych zagadnień, w tym język wykładu. Sprawia ona trudności nie tylko uczącym się, ale również wykładającym ten przedmiot. Podstawy prezentowanego materiału powstały wiele lat temu w postaci rękopisu przeznaczonego dla studiów inżynierskich zaocznych, a nie jako kanwa do wydania go nie
Dzierżek Kazimierz
Monografia opisuje Cyfrowe Systemy Pomiaru Położenia. Na wstępie opisano obszar ich stosowania w przemyśle maszynowym, wymagania im stawiane oraz przedstawiono jego strukturę.
Ambroziak Andrzej
Obliczenia konstrukcji inżynierskich coraz częściej odbywają się z użyciem komputerów. Najpowszcchniej wykorzystywaną melodąanalizy statycznej i dynamicznej jest metoda elementów skończonych. Służą do tego wyspecjalizowane programy komercyjne. Użytkownik przygotowuje do nich swój układ danych i potem analizuje otrzymane wyniki.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-01-19 10:18
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.