Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MECHANIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy robotyki - Zdanowicz
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
296
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

39,00 zł

Robotyka przemysłowa jest jedną z nowszych dziedzin wiedzy technicznej. Jej nazwa łączy się z pojęciem robot, które oznacza programowalną maszynę reagującą na informacje i wykonującą różnorodne zadania robocze w ruchu. Od lat sześćdziesiątych XX w. datuje się szybki rozwój badań nad robotami, które swój początek brały z połączenia numerycznie sterowanych  maszyn   i  mechanicznych  układów  teleoperacji.   Rozwój   robotyki   nadal determinują czynniki techniczne, ekonomiczne i społeczne. Motorem dynamicznego postępu w dziedzinie  robotów  w  ostatnich  trzydziestu   latach  były  innowacje  w   dziedzinie elektrotechniki,   elektroniki   i   informatyki   oraz   przemiany   w   organizacji   produkcji, wychodzące naprzeciw zindywidualizowanym i zróżnicowanym potrzebom rynku, na co techniki wytwarzania odpowiedziały elastycznie zautomatyzowaną produkcją.  W przemyśl maszynowym robotyzacja wkracza do takich procesów przemysłowych, jak: spawalnictwo, odlewnictwo, lakiernictwo, obsługa pras  i  obrabiarek, montaż.  Roboty coraz częściej zastępują człowieka, szczególnie tam gdzie wymagany jest duży wysiłek fizyczny i gdzie człowiek jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, a nawet i życia, takich jak np. chemiczne zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie, hałas itp. Celem stosowania robotów jest również podwyższenie jakości wykonywanych  prac.  Należy podkreślić, że robotyka przemysłowa jest ściśle powiązana z elastycznymi systemami wytwórczymi (FMS), z komputerowo zintegrowanymi systemami wytwarzania (CIM) oraz bezludnymi fabrykami (AF). Prognozy na najbliższe lata przewidują że w związku z rozwojem techniki mikroprocesorowej oraz procesorów mechanicznych nastąpi lawinowy
rozwój nowych generacji „inteligentnych" robotów, mających znacznie większe możliwości pracy w zmiennym otoczeniu niż obecne generacje robotów. Polska dysponuje kadrą naukowo-badawczą konstrukcyjną i projektowo-aplikacyjną w dziedzinie robotyki przemysłowej na wysokim poziomie i z doświadczeniem w stosowaniu robotów produkowanych zarówno w kraju, jak i importowanych. W kraju opanowane zostały zastosowania robotów do wielu technologii. Zrealizowane są wdrożenia zarówno zrobotyzowanych stanowisk i gniazd, jak też automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych.


Spis treści
Wstęp    
1. Wprowadzenie    
1.1.    Historia i rozwój robotyki    
1.2.    Światowy rynek robotów    
1.3.    Rynek robotyki w Polsce    
1.4.    Pojęcia podstawowe z robotyki    
1.5.    Zakres robotyki i jej problematyka badawcza    
1.5.1.    Zakres robotyki    
1.5.2.    Problematyka badawcza robotyki    
1.6.    Czynniki stymulujące rozwój robotyki    
1.7.    Klasyfikacja robotów przemysłowych    

2. Podstawy budowy robotów    
2.1.    Podstawowe układy i zespoły    
2.2.    Struktury kinematyczne manipulatorów    
2.3.    Zwiększenie ruchliwości robota    

3. Kinematyka manipulatora    
3.1.    Opisy przestrzenne i przekształcenia    
3.2.    Przywiązanie układów współrzędnych do członów    
3.3.    Transformacja prosta    
3.4.    Transformacja odwrotna    
3.5.    Osobliwości kinematyczne manipulatorów
    
4. Napędy i mechanizmy robotów przemysłowych    
4.1.    Napędy robotów    
4.1.1.    Napędy pneumatyczne    
4.1.2.    Napędy hydrauliczne    
4.1.3.    Napędy elektryczne    
4.2.    Mechanizmy przekazywania ruchu    

5.    Układy sensoryczne w robotyce    
5.1.    Korekcja odchyłek położenia i odchyłek toru ruchu    
5.2.    Czujniki określające stan robota    
5.3.    Czujniki określające stan otoczenia robota    
5.4.    Układy wizyjne w robotyce    
5.5.    Przykłady zastosowania sensorów w robotyce    
5.5.1. Zastosowanie przemysłowych systemów wizyjnych    
5.5.1.1. System wizyjny Fanuc iRVISION    
5.5. 2. Zastosowanie sensorów taktylnych    
5.5.2.1.    Trójpalczasta ręka SCHUNK SDH-2    
5.5.2.2.    Moduł sztucznej ręki firmy SHADOW    

6.    Sterowanie i planowanie zadań robotów    
6.1.    Układ sterowania    
6.2.    Ustalanie położenia dla robotów przemysłowych    
6.3.    Planowanie zadań robotów    

7.    Programowanie robotów przemysłowych    
7.1.    Metody programowania robotów    
7.1.1.    Programowanie przez uczenie    
7.1.2.    Programowanie on linę z pomocą sensora    
7.1.3.    Programowanie off-line    
7.2.    Języki programowania robotów    
7.3.    Wymagania stawiane językowi programowania robotów    
7.4.    Struktura systemu programowania robotów    
7.5.    Przykładowe systemy do programowania robotów w trybie off-line
7.5.1.    Roboguide    
7.5.2.    Win OLPC i Win OLPC+    
7.5.3.    PC-ROSET    
7.5.4.    Kuka RobotSim    
7.5.5.    EM-Workplace-ROBCAD    
7.5.6.    MotoSim EG Off-Line Teaching System with 3D simulation
7.6.    Opis działania programu ABB ROBOT STUDIO    
7.6.1. Opis menu i interfejsu programu    
7.6.2. Budowa stanowiska zrobotyzowanego    
7.6.2.1.    Tworzenie punktów charakterystycznych i ścieżek    
7.6.2.2.    Import i dołączenie oprzyrządowania    
7.6.2.3.    Import, dołączanie i pozycjonowanie elementów sceny    
7.6.2.4.    Import, dołączanie i pozycjonowanie elementów z zewnętrznych programów    
7.6.2.5.    Programowanie ruchu robota wzdłuż obiektu    
7.6.2.6.    Wykrywanie kolizyjności w przestrzeni    

8. Chwytaki robotów przemysłowych    
8.1.    Systematyzacja chwytaków robotów przemysłowych    
8.2.    Chwytak do prac montażowych z wymiennymi palcami    
8.3.    Chwytaki z elastycznymi szczękami    
8.4.    Chwytak uniwersalny    
8.5.    Wyposażenie dodatkowe chwytaków    
8.6.    Wymiana chwytaków robota    
8.6.1.    Zmieniacz NBS    
8.6.2.    System SWS firmy SCHUNK    
8.6.3.    System mocowania narzędzi firmy RAD    
8.6.4.    System SW firmy ATI Industrial Automation    
8.6.5.    Dobór systemu wymiany narzędzi    
8.7.    Oprogramowanie wspomagające dobór chwytaków    
8.7.1.    Program firmy Schunk - Gripper calculation program SSG    
8.7.2.    Program firmy FESTO: Gripper selection    
8.7.3.    Aplikacja firmy Techno-Sommer: Gripper Finder    
8.7.4.    Program firmy PHD Inc.: PHD Sizing    

9. Robotyzacja procesów wytwarzania    
9.1.    Dobór robota do zadania produkcyjnego    
9.2.    Robotyzacja procesów odlewania    
9.2.1.    Wymagania stawiane zrobotyzowanym stanowiskom    
9.2.2.    Rozwiązania konstrukcyjne robotów odlewniczych    
9.3.    Robotyzacja stanowisk obróbki plastycznej    
9.3.1. Celowość stosowania robotyzacji w procesach przeróbki plastycznej    
9.3.2.    Zastosowanie robotów do obsługi pras    
9.3.3.    Zastosowanie robotów w procesie kucia    
9.4.    Robotyzacja obróbki skrawaniem    
9.4.1.    Wymagania stawiane robotyzowanym obrabiarkom    
9.4.2.    System nadzoru pracy gniazda obróbkowego    
9.5.    Robotyzacja stanowisk spawalniczych    
9.5.1.    Robotyzacja zgrzewania    
9.5.2.    Robotyzacja spawania    
9.5.3.    Zrobotyzowane gniazdo spawalnicze    
9.5.3.1.    Komponenty składowe stanowiska zrobotyzowanego    
9.5.3.2.    Podstawowe stanowisko spawalnicze    
9.5.4.Synchronizacja pracy robotów w gnieździe spawalniczym    
9.5.5.    Funkcje i możliwości robotów spawalniczych    
9.5.6.    Korzyści i problemy związane z robotyzacją spawania    
9.6.    Zastosowanie robotów w pracach malowania i lakierowania    
9.7.    Robotyzacja stanowisk montażowych    
9.7.1.    Wymagania stawiane montażowym stanowiskom zrobotyzowanym    
9.7.2.    Dobór chwytaka do prac montażowych    
9.7.3.    Projektowanie z uwzględnieniem zautomatyzowanego montażu    
9.8.    Robotyzacja procesów paletyzacji i pakowania    
9.8.1. Przykłady zrobotyzowanych stanowisk    
9.9.    Robot w elastycznym systemie produkcyjnym    
9.10.    Problematyka bezpieczeństwa pracy    
9.10.1.    Bezdotykowe urządzenia ochronne    
9.10.1.1.    Wymagania stawiane bezdotykowym urządzeniom ochronnym.
9.10.1.2.    Kurtyny świetlne    
9.10.1.3.    Czujniki ultradźwiękowe    
9.10.2.    Dotykowe systemy bezpieczeństwa    
9.10.3.    Normy związane z bezpieczeństwem na stanowiskach zrobotyzowanych.
Bibliografia
Skorowidz

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dindorf Ryszard, Dziechciarz Stanisław, Łaski Paweł
W skrypcie zamieszczone zostały podstawowe i niezbędne materiały do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie komputerowej symulacji i animacji trajektorii robota wieloramiennego sterowania oraz programowania robotów edukacyjnych i przemysłowych, programowania liniowych napędów ze sterowaniem serwopneumatycznym, symulacji fizycznej, wykrywania i usuwania błędów w układach elektropneumatycznych, projektowania i budowy logicznych układów pneumatycznych.
Pirjanowicz Wincenty
Skrypt zawiera wiadomości z podstaw programowania obowiązujące na studiach informatycznych. Układ treści odpowiada programowi wykładów, które autor prowadzi na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Juziuczuk Konstanty
Skrypt zawiera materiały niezbędne do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych, a jednocześnie stanowiące pomoc dydaktyczną do innych zajęć na specjalności. Przy opisie każdego z ćwiczeń podano krótkie sformułowanie jego celu, opisano stanowisko lub urządzenie laboratoryjne i przedłożono roboczą instrukcję wykonania ćwiczenia wraz ze sposobem opracowania wyników pomiarów i badań.
Wójtowicz S.
Rozwój pojazdów z napędem elektrycznym wkracza w kolejną fazę. Czy pojazdy elektryczne mogą zdominować całą komunikację? Już dziś można odpowiedzieć twierdząco, jeśli problem dotyczy komunikacji zbiorowej na niewielkie odległości
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-12-11 07:50
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.