Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Raport o oddziaływaniu na środowisko dróg i autostrad
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
184
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

50,00 zł

W książce w sposób syntetyczny przedstawiono podstawowe regulacja prawne dotyczące raportów o oddziaływanie na środowisko dróg krajowych i autostrad, oraz metodyki ich sporządzania.
Stan prawny omówiony został w kontekście przedmiotu pracy, a więc dokonano wyboru najważniejszych przepisów prawa, odnoszących się do całego procesu sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wyboru tego dokonano tak, by omówić regulacje prawne odnoszące się do dróg i autostrad, pomijając przepisy niemające zastosowania do tego rodzaju przedsięwzięć.
Najnowszy poradnik prawno-metodyczny adresowany jest przede wszystkim do inwestorów, pracowników organów administracji publicznej – szczególnie: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także do pracowników starostw powiatowych i konsultantów sporządzających raporty o oddziaływaniu na środowisko dróg i autostrad. Książka ta służyć może także jako podręcznik studentom wydziałów ochrony środowiska wyższych uczelni.


Spis treści

1 CEL I ZAKRES PRACY – TOMASZ NOWAKOWSKI 4

2 PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE 6

2.1 UWAGI OGÓLNE – TOMASZ NOWAKOWSKI 6
2.2 RYS HISTORYCZNY – TOMASZ NOWAKOWSKI 7
2.3 PRAWODAWSTWO UNII EUROPEJSKIEJ – TOMASZ NOWAKOWSKI 11
2.4 PRAWODAWSTWO POLSKIE 15
2.4.1 Uwagi ogólne – Tomasz Nowakowski 15
2.4.2 Katalog pojęć – Tomasz Nowakowski 16
2.4.3 Podstawowe regulacje prawne – Tomasz Nowakowski 32
2.4.4 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 35
2.4.4.1 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Tomasz Nowakowski 35
2.4.4.2 Organy właściwe dla przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Tomasz Nowakowski 38
2.4.4.3 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 42
2.4.4.4 Strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 46
2.4.4.5 Udział społeczeństwa w postępowaniu – Marta Podedworna - Łuczak 46
2.4.4.6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 56
2.4.5 Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Tomasz Nowakowski 60
2.4.6 Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko – Tomasz Nowakowski 62

3 ZAKRES I METODYKA SPORZĄDZANIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 64
3.1 ZAGADNIENIA OGÓLNE – TOMASZ NOWAKOWSKI 64
3.2 PRZYGOTOWANIE DO SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO – TOMASZ NOWAKOWSKI 68
3.3 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 70
3.3.1 Uwagi ogólne – Marta Podedworna – Łuczak 70
3.4 PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 73
3.4.1 Opis zanieczyszczeń pyłowych i gazowych – Marta Podedworna - Łuczak 75
3.4.2 Wytwarzane odpady – Marta Podedworna - Łuczak 76
3.4.3 Emisja hałasu i wibracji – Marta Podedworna - Łuczak 79
3.4.4 Ilości i skład ścieków – Marta Podedworna - Łuczak 81
3.4.5 Emisja pól elektromagnetycznych – Tomasz Nowakowski 83
3.5 OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 84
3.6 OPIS ZABYTKÓW – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 86
3.7 OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 91
3.8 OPIS ODDZIAŁYWANIA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM W PRZYPADKU POWAŻNEJ AWARII – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 93
3.8.1 Środowisko – Marta Podedworna - Łuczak 94
3.8.2 Oddziaływania na środowisko – Marta Podedworna - Łuczak 94
3.8.2.1 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne – Marta Podedworna - Łuczak 96
3.8.2.2 Oddziaływanie na powietrze – Marta Podedworna - Łuczak 103
3.8.2.3 Oddziaływanie na klimat akustyczny – Marta Podedworna - Łuczak 109
3.8.2.4 Oddziaływanie na przyrodę ożywioną i nieożywioną – Marta Podedworna - Łuczak 111
3.8.2.5 Oddziaływanie na krajobraz – Marta Podedworna - Łuczak 115
3.8.2.6 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi – Tomasz Nowakowski 118
3.8.3 Poważne awarie – Marta Podedworna - Łuczak 124
3.8.4 Oddziaływanie transgraniczne – Tomasz Nowakowski 127
3.8.4.1 Oddziaływanie na zdrowie ludzi – Marta Podedworna - Łuczak 128
3.9 NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI ORAZ OCENA INSTALACJI POD KĄTEM SPEŁNIANIA WYMOGU ART. 143 PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA – TOMASZ NOWAKOWSKI 130
3.10 ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 131
3.11 ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW 138
3.11.1 Ratownicze badania i programy zabezpieczenia zabytków i ochrony krajobrazu kulturowego – Tomasz Nowakowski 138
3.11.2 Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków – Tomasz Nowakowski 140
3.12 WYKORZYSTYWANIE PORÓWNYWALNYCH PROCESÓW I METOD, KTÓRE ZOSTAŁY SKUTECZNIE ZASTOSOWANE W SKALI PRZEMYSŁOWEJ. POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY – TOMASZ NOWAKOWSKI 140
3.13 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM - MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 141
3.14 OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 143
3.15 UZASADNIENIE PROPONOWANEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA – TOMASZ NOWAKOWSKI 146
3.16 MONITORING ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI – TOMASZ NOWAKOWSKI 147
3.17 WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT – TOMASZ NOWAKOWSKI 148
3.18 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE – TOMASZ NOWAKOWSKI 149
3.19 ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORT – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 150
3.20 PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ – MARTA PODEDWORNA - ŁUCZAK 154
3.21 NAZWISKO OSOBY LUB OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT – TOMASZ NOWAKOWSKI 156

4 BIBLIOGRAFIA 158


5 ZAŁĄCZNIKI 160

5.1 ALGORYTM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. 160
5.2 UMOWA EUROPEJSKA O GŁÓWNYCH DROGACH RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO (AGR) - WYCIĄG 163
5.3 STANDARDOWY FORMULARZ KOMUNIKACYJNY 181
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Pisarczyk Stanisław
W książce omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp. Książka stanowi znaczące uzupełnienie literatury dotyczącej problemów fundamentowania, geotechniki i budownictwa ziemnego. Mogą z niego korzystać studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Inżynierii Lądowej oraz studenci innych politechnik i akademii rolniczych. Zawarte w skrypcie wiadomości mogą
Pisarczyk Stanisław
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i zabezpieczające przed powodziami, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, spalarnie oraz zakłady przetwórstwa odpadów. Podano również ogólne zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny oddziaływania takich obiektów na środowisko, a także zasady opracowywania projektu budowlanego.
Kwietniewski Marian, Olszewski Witold, Osuch-Pajdzińska Elżbieta, Miszta - Kruk Katarzyna
W książce ujęto podstawy i zasady projektowania ujęć wody, zbiorników sieciowych, sieci wodociągowych i pompowni. Zagadnieniem wyjściowym do projektowania tych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest obliczanie zapotrzebowania na wodę. Przedstawienie tego zagadnienia zostało w pełni uaktualnione i częściowo zmienione.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-12-12 04:05
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.