Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni

AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » FIZYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
390
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
ISBN/ISSN
83-7299-246-0
  Cena:

Ilość

przechowalnia

31,00 zł

Niniejsze wydanie zostało gruntownie poprawione i uzupełnione. Opracowanie zawiera podstawowe wiadomości oraz instrukcje niezbędne do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki przez studentów studiów stacjonarnych i zaocznych wydziałów technicznych, technologicznych i przyrodniczych wyższych uczelni. Obejmuje opisy ćwiczeń aktualnie realizowanych w laboratoriach fizyki Katedry Fizyki i Biofizyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Tematy ćwiczeń tak dobrano i opracowano, aby umożliwić studentom zapoznanie się z podstawowymi zjawiskami fizycznymi oraz typowymi metodami pomiaru wielkości fizycznych niezbędnych do opisu przebiegu zjawisk oraz charakterystyki właściwości fizycznych substancji. Ćwiczenia powiązane tematycznie poprzedzono wspólnym wprowadzeniem teoretycznym. Ważnym elementem skryptu jest opis podstawowych przyrządów pomiarowych i zasad ich użytkowania oraz omówienie zasad działania wybranej specjalistycznej aparatury pomiarowo-kontrolnej.
Skrypt może być również przydatny pracownikom w laboratoriach analitycznych.

Spis treści:

WSTĘP

1. OCENA NIEPEWNOŚCI WYNIKU POMIARU
1.1. Pojęcia podstawowe
1.1.1. Definicje wybranych ogólnych terminów metrologicznych
1.1.2. Wybrane podstawowe terminy i pojęcia statystyczne
1.2. Pomiar, wynik pomiaru i jego niepewności
1.3. Obliczanie niepewności pomiarów bezpośrednich
1.3.1. Obliczanie niepewności standardowej - metoda typu A
1.3.2. Obliczanie niepewności standardowej - metoda typu B
1.4. Obliczanie złożonych niepewności standardowych
1.5. Określanie niepewności rozszerzonej
1.6. Przedstawienie wyników i ich niepewności
1.7. Zaokrąglenia
1.8. Wskazówki praktyczne do obliczania składowych niepewności
1.9. Metoda najmniejszych kwadratów

2. OPISY PRZYRZĄDÓW
2.1. Suwmiarka
2.2. Mikromierz
2.3. Czujnik
2.4. Barometr
2.5. Kalorymetr
2.6. Termostat
2.7. Termometry
2.8. Areometr
2.9. Piknometr
2.10. Stoper
2.11. Waga
2.11.1. Poprawka na nierówność ramion
2.11.2. Redukcja ważenia do próżni
2.11.3. Zależność czułości wagi od obciążenia
2.11.4. Przepisy dotyczące ważenia na wadze laboratoryjnej

3. MECHANIKA
3.1. Gęstość i ciężar właściwy
3.1.1. Pomiar gęstości metodą hydrostatycznego ważenia
3.1.2. Pomiar gęstości cieczy za pomocą wagi Mohra-VVestphala
3.1.3. Pomiar gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru
3.2. Siły tarcia
3.2.1. Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego
3.2.2. Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego
3.3. Ruch drgający
3.3.1. Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia
3.3.2. Wyznaczania przyspieszenia ziemskiego metodą wahadła matematycznego
3.3.3. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (opr. Mirosław Alchimowicz)
3.3.4. Wyznaczanie momentu bezwładności metodą dynamiczną
3.3.5. Wyznaczanie momentu bezwładności metodą koincydencji drgań wahadeł - fizycznego i matematycznego
3.3.6. Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu (opr. Mirosław Alchimowicz)
3.4. Ruch falowy
3.4.1. Pomiar prędkości głosu i modułu Younga metodą Kundta
3.4.2. Wyznaczanie prędkości głosu w powietrzu metodą rezonansu
3.4.3. Wyznaczanie częstotliwości drgań generatora akustycznego metodą rezonansu
3.5. Odkształcenia sprężyste ciał
3.5.1. Wyznaczanie modułu Younga metodą wydłużeń i metodą strzałki ugięcia
3.5.2. Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną
3.6. Zjawisko lepkości
3.6.1. Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości metodą Stokesa
3.6.2. Pomiar współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru Hepplera
3.6.3. Pomiar współczynnika lepkości za pomocą wiskozymetru Ostwalda
3.6.4. Wyznaczanie zależności współczynnika lepkości wody od temperatury za pomocą wiskozymetru Arheniusa
3.6.5. Wyznaczanie granicznej wartości liczby Reynoldsa (opr. Barbara Siódmiak)

4. FIZYKA CZĄSTECZKOWA I TERMODYNAMIKA
4.1. Metody pomiaru współczynnika napięcia powierzchniowego
4.1.1. Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego metodą rurek włoskowatych
4.1.2. Pomiar współczynnika napięcia powierzchniowego za pomocą stalagmometru
4.2. Wilgotność powietrza
4.2.1. Pomiar wilgotności powietrza za pomocą psychrometru
4.2.2. Pomiar wilgotności powietrza za pomocą higrometru
4.3. Wstęp do ćwiczeń z termodynamiki
4.3.1. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych metodą kalorymetru wodnego 4.3.2. Wyznaczanie ciepła parowania wody
4.3.3. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu
4.3.4. Wyznaczanie zmiany entropii układu
4.3.5. Wyznaczanie stosunku ciepła właściwego gazu przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stalej objętości (Cp/Cv)
4.3.6. Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego
4.3.7. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętościowej cieczy

5. ELEKTRYCZNOŚĆ
5.1. Wstęp do ćwiczeń z elektryczności
5.1.1. Pomiar oporu elektrycznego metodą techniczną
5.1.2. Pomiar oporu metodą mostka Wheatstone'a
5.1.3. Wyznaczanie zależności oporności elektrycznej przewodnika od temperatury
5.1.4. Pomiar siły elektromotorycznej metodą kompensacji
5.1.5. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą elektryczną
5.1.6. Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego
5.1.7. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi
5.2. Prąd przemienny
5.2.1. Wyznaczanie pojemności kondensatorów
5.2.2. Wpływ dielektryka na pojemność elektryczną kondensatora
5.2.3. Wpływ oporu, indukcyjności i pojemności na natężenie prądu zmiennego
5.3. Półprzewodniki. Wstęp do ćwiczeń
5.3.1. Wyznaczanie charakterystyki diody półprzewodnikowej
5.3.2. Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora
5.3.3. Wyznaczanie charakterystyki pracy elementu optoelektronicznego (fototranzystora)
5.4. Metody pomiaru temperatury
5.4.1. Wyznaczanie zależności oporu półprzewodnika od temperatury
5.4.2. Cechowanie termoogniwa i wyznaczanie za jego pomocą temperatury

6. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
6.1. Optyka. Wstęp do ćwiczeń
6.2. Wyznaczanie parametrów optycznych mikroskopu
6.2.1. Wyznaczanie apertury i zdolności rozdzielczej mikroskopu
6.2.2. Zestawienie modelu mikroskopu i pomiar jego powiększenia
6.3. Pomiar współczynnika załamania światła oraz wyznaczanie stężenia roztworów metodą refraktometryczną
6.3.1. Pomiar współczynnika załamania metodą graficzną
6.3.2. Wyznaczanie stężenia roztworów metodą refraktometryczną
6.4. Absorpcyjna analiza spektralna
6.4.1. Pomiar widma absorpcji barwników w roztworach za pomocą spektrofotometru
6.4.2. Wyznaczanie stężeń substancji w roztworach metodą kolorymetryczną
6.4.3. Wyznaczanie stałej równowagi kwasowo-zasadowej metodą spektrofotometryczną
6.4.4. Zastosowanie widm absorpcji w podczerwieni do badania polimerów
6.5. Emisyjna analiza spektralna
6.5.1. Oznaczanie pierwiastków za pomocą emisyjnego widma liniowego
6.5.2. Wyznaczanie stężeń substancji w roztworze metodą fluorescencyjną
6.6. Wyznaczanie stężenia roztworów substancji optycznie czynnych za pomocą polarymetru
6.7. Wyznaczanie stężenia roztworów koloidalnych metodą nefelometryczną
6.8. Porównywanie ?światłości" dwóch źródeł światła
6.9. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej
6.10. Promieniowanie jonizujące (opr. Barbara Siódmiak)
6.10.1. Wstęp do ćwiczeń
6.10.2. Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania y dla różnych materiałów

7. MIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK MIAR SI
7.1. Wybrane elementy systemu SI o znaczeniu ogólnym i podstawowym
7.2. Definicje bazowych jednostek miar układu SI (tab.l)
7.3. Nazwy jednostek miar
7.4. Zapis dużych liczb

ANEKS
Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Hames David B., Hooper Nigel M.
Biochemia. Krótkie wykłady to zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący podręcznik biochemii dla studentów. Zawarte są w nim wszystkie ważne zagadnienia z dziedziny biochemii ujęte w idealnej formie, nadającej się do szybkiej nauki i powtórek. Książka ta jest w dużym stopniu unowocześnioną wersją - bardzo dobrze przyjętego, uwieńczonego powodzeniem - pierwszego wydania. Rozszerzona jest o ekspresję genów i inne aktualne tematy oraz nowe ilustracje.
Regel Wiesława
Opracowanie zawiera 114 rozwiazanych w pełni krok po kroku przykładów dotyczacych całek wielokrotnych (podwójnych i potrójnych), krzywoliniowych i powierzchniowych. Zadania te łączą w sobie kilka różnych umiejętnosci: umiejętnosć całkowania, wyznaczania obszarów całkowania, identyfikowania bryły na podstawie równania, zamianę zmiennych na sferyczne, biegunowe lub walcowe.
Mysior Marian
Książka skierowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać nie tylko praktyczne podstawy, ale i nieco zaawansowanych zagadnień w pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Regel Wiesława
Zasada uczenia się geometrii jest prosta. Należy zbudować zasadniczą bazę wiadomości, podstawowych konstrukcji geometrycznych i własności figur. Opierając się na podstawowej wiedzy, można budować kolejne etapy geometrycznego wykształcenia...
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-01-23 23:37
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.