Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni

AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Paliwa formowane. Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
466
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

38,00 zł

Prezentowany podręcznik przedstawia interesujące zarówno naukowców jak i pracowników przemysłu zagadnienia technologii formowania paliw odnawialnych ich składu oraz technik i technologii wykorzystywania ich jako odnawialnych źródeł energii. Zebrane w książce dane o właściwościach substancji palnych dają podstawy projektowania palenisk i procesów termicznych stwarzając równocześnie podstawy szerszego spojrzenia na problemy energetyczne zakładów i możliwości projektowania zarówno obiektów jak i urządzeń. Dane eksploatacyjne pozwalają przeprowadzić analizę opłacalności różnych przedsięwzięć opartych na wykorzystywaniu biomasy i bioodpadów w procesach technicznych. W książce zaprezentowano poglądy wielu autorów w okresie ostatnich 10-ciu lat a przede wszystkim badania prowadzone przez Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej. Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, technologów i eksploatatorów instalacji przygotowania biopaliw i spalarni. Dzieło może być przeznaczone jako podręcznik akademicki dla następujących kierunków studiów: Inżynieria Środowiska na Politechnikach i Akademiach Rolnych, Ochrona Środowiska na Politechnikach, Akademiach Rolnych i Uniwersytetach. Jest to obecnie jedyne dzieło o tej tematyce, które zawiera najnowsze badania w dziedzinie energetycznego wykorzystania odpadów zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

Spis treści:

SPIS OZNACZEŃ

1. WPROWADZENIE
Literatura

2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI PALNYCH
2.1 Drewno jako biomasa lub paliwo
2.1.1 Celuloza
2.1.2 Hemiceluloza
2.1.3 Lignina
2.1.4 Substancja mineralna ? właściwości popiołu z drewna
2.2 Papier, karton i inne związki celulozy
2.2.1 Karton
2.2.2 Opakowania wielowarstwowe
2.3 Tworzywa sztuczne
2.3.1 Polipropylen - PP
2.3.2 Polistyren - PS
2.3.3 Polietylen - PE
2.3.4 Polichlorek winylu - PCW
2.3.5 Poliamidy i poliuretany - PA
2.3.6 Politereftalan etylenu - PET
2.3.7 Właściwości tworzyw sztucznych dostępnych jako substancja palna
2.3.8 Tworzywa degradowalne
2.3.9 Produkty toksyczne termicznego rozkładu tworzyw sztucznych
2.4 Substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
2.4.1 Biomasa pochodzenia roślinnego
2.4.2 Zawartość i skład popiołu w palnej substancji organicznej biomasy
2.4.3 Biomasa pochodzenia zwierzęcego
2.4.4 Skóry
2.5 Guma i odpady gumowe
2.6 Osady
2.7 Produkty technicznego przetwarzania substancji biologicznych
2.7.1 Melasa
2.7.2 Wysłodki
2.7.3 Skrobia
2.7.4 Tekstylia
2.8 Paliwa naturalne stosowane w procesach współspalania
2.8.1 Węgiel kamienny
2.8.2 Węgiel brunatny
2.8.3 Torf
2.8.4 Paliwa ciekłe
2.8.5 Paliwa gazowe
Literatura

3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI PALIW FORMOWANYCH
3.1 Ogólne informacje o paliwach formowanych
3.2 Kształt i uziarnienie
3.3 Wilgotność
3.4 Gęstość nasypowa
3.5 Właściwości wytrzymałościowe
3.5.1 Ścieralność
3.5.2 Twardość
3.6 Właściwości sorpcyjne
3.7 Stabilność biologiczna
3.8 Właściwości paliwowe
3.9 Badania wartości opałowej substancji jednorodnych i ich mieszanin
3.9.1 Ocena wartości opałowej metodą pomiaru ciepła spalania
3.9.2 Wyznaczanie Wd i W z równań aproksymacyjnych
3.9.3 Temperatura zapłonu
3.9.4 Lotność rozpuszczalnika
3-9.5 Temperatura mięknienia i topienia żużla
3.10 Właściwości emisyjne paliw
3.10.1 Procesy współspalania węgla z różnymi substancjami wchodzącymi w skład paliw formowanych
Literatura

4. ZASADY FORMOWANIA PALIW
4.1 Matematyczna analiza procesów formowania paliw
4.2 Technika tworzenia paliw formowanych
4.3 Procesy wytwarzania paliw ciekłych i gazowych
Literatura

5. MASZYNY I URZĄDZENIA INSTALACJI PRZYGOTOWANIA PALIW
5.1 Rozdrabniarki
5.1.1 Kruszarki udarowe
5.1.2 Młyny młotkowe
5.1.3 Shreddery ? Złomokruszarki
5.2 Separatory
5.2.1 Separatory bębnowe
5.2.2 Separatory kaskadowe
5.2.3 Separatory balistyczne
5.2.4 Separatory aerodynamiczne
5.2.5 Separatory magnetyczne
5.3 Prasy do peletowania (peleciarki)
5.3.1 Prasy z matrycą pierścieniową
5.3.2 Prasy z matrycą talerzową
5.4 Prasy do brykietowania
5.5 Suszarki i chłodziarki
5.6 Prasy do belowania
5.6.1 Prasy do belowania ? przykłady
5.6.1.1 Urządzenia małogabarytowe
5.6.1.2 Prasy kanałowe
5.6.1.3 Perforator butelek plastikowych
5.7 Przenośniki i transportery
5.7.1 Przenośniki taśmowe łańcuchowe
5.7.2 Przenośniki płytowe
5.7.3 Taśmowe przenośniki korytowe
5.7.4 Przenośniki z regulowaną prędkością
5.8 Wagi
5.9 Maszyny i urządzenia mobilne
5.9-1 Rozdrabniarki mobilne
5.9.2 Mobilne urządzenia przesiewające
5.9.3 Mobilne separatory aerodynamiczne
5.10 Instalacje segregacji odpadów
5.10.1 Instalacje sortowania odpadów
5.10.2 Przegląd instalacji segregacji ręcznej
5.10.3 Przykłady rozwiązań sortowni odpadów
5.11 Nietypowe maszyny i urządzenia instalacji przygotowania paliw
5.11.1 Tyrannosaurus
5.11.2 Ruchoma podłoga transportowa
Literatura

6. PRZYKŁADOWE INSTALACJE FORMOWANIA PALIW
6.1 Instalacje wytwarzania paliwa formowanego na bazie procesu kompostowania
6.1.1 Instalacja Herhof
6.2 Instalacje bezpośredniego wytwarzania paliwa stałego
6.2.1 Instalacja UWAS
6.2.2 Instalacja ORFA
6.2.3 Instalacja ECOMAT
6.2.4 Instalacje KAWASAKI
6.2.5 Instalacja Komptech-Farwick
6.2.6 Instalacja Kvaerner Pulping
6.2.7 Instalacja THG
6.2.8 Instalacje BMH
6.2.8.1 Przykłady różnych instalacji BMH
6.2.9 Instalacja Zajons Logistik
6.3 Niskotemperaturowe instalacje wytwarzania paliwa stałego i gazowego
6.3-1 Technologia WABIO
6.4 Polskie instalacje produkcji paliw
6.4.1 Paliwo VIG
6.4.2 Paliwa OF, PC i PS firmy EKOGAL Kutno
6.4.3 Paliwa z odpadów medycznych
6.4.4 Produkty zwierzęce przetworzone w paliwo
Literatura

7. WYMOGI TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE STOSOWANIA PALIW W PROCESACH TERMICZNYCH
7.1 Przemysł cementowy
7.2 Procesy współspalania paliw formowanych w paleniskach rusztowych
7.2.1 Zakres i metodyka badań
7.2.2 Właściwości i sposób tworzenia mieszanek paliwowych
7.2.3 Obserwacje warunków pracy kotła
7.2.4 Wyniki badań wielkości emisji
7.3 Procesy spalania w innych paleniskach energetycznych
Literatura

8. PODSTAWY REALIZACJI PROCESÓW TERMICZNYCH WYKORZYSTANIA PALIW
8.1 Podstawowe pojęcia w procesach termicznych
8.2 Skład chemiczny i podstawowe własności substancji palnej
8.2.1 Wartość opałowa, ciepło spalania, entalpia substratów i produktów procesu
8.2.2 Temperatury procesu termicznego
8.2.3 Model spalania paliwa
8.3 Proces uwęglania paliw (piroliza beztlenowa, odgazowanie)
8.3.1 Kinetyka procesu odgazowania
8.4 Procesy zgazowania
8.4.1 Podstawy teoretyczne procesów zgazowania
8.4.2 Typowe schematy reaktorów procesu zgazowania
8.5 Procesy spalania
8.5.1 Układy kombinowane komór procesowych
8.5.2 Komory dopalające
Literatura

9. BILANS MASY I ENERGII PROCESÓW WSPÓŁSPALANIA PALIW FORMOWANYCH Z PALIWAMI ENERGETYCZNYMI
9.1 Podstawy wykonywania prac bilansowych
9.2 Metody sporządzania bilansów masy i energii
9.2.1 Bilansowanie w procesach projektowania i eksploatacji inwestycji
9.3 Opracowanie wyników pomiarów
9.4 Modele symulacyjne procesów termicznych
9.5 Bilans masy i energii układu równoczesnego odgazowania, zgazowania i spalania
9.5.1 Proces odgazowania odpadów
9.5.2 Proces zgazowania
9.5.3 Reaktor spalania
9.5.4 Komora pirolityczna
9.5.5 Program obliczeniowy
Literatura

10. BADANIA I CERTYFIKACJA PALIW
10.1 Cel i konieczność prowadzenia certyfikacji paliw
10.2 Podstawy przeprowadzania badań certyfikacyjnych
10.3 Przykładowy kompleksowy certyfikat paliwa
Literatura

11. TABLICE I ZESTAWIENIA
Literatura

SKOROWIDZ

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Gradonia Leona
Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwórstwa tworzyw sztucznych w ujęciu procesowym. Przedstawiono problemy wytwarzania granulatu w reaktorze suspensyjnym oraz przykładowe procesy przetwarzania prowadzące do uzyskania własności użytkowych produktu końcowego, po obróbce procesowej tj. wytłaczanie, wtrysk, pixaliza, napromienianie w akceleratorze czy przędzenie membran kapilarnych. Każdy z procesów obróbki uzupełniony jest badaniem założonych własności użytkowych produktu.
Florjańczyk Zbigniew, Penczek Stanisław
Podręcznik składa się z trzech tomów, obejmujących całokształt zagadnień chemii polimerów. Tom pierwszy zawiera główne rozdziały na temat: ogólnej charakterystyki makrocząsteczek, teorii procesów polireakcji i metod syntezy polimerów. Materiał zawarty w podręczniku jest nie tylko zgodny z najnowszymi osiągnięciami nauki i programem nauczania, ale także przedstawiony w sposób dopingujący studenta do samodzielnego pogłębiania wiedzy.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-01-19 09:27
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.