Księgarnia Techniczna

serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie

Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
AGNES Agnieszka Kamińska
Sadowa 4, 59-550 Wojcieszów
tel. kom.: 603 430 340
e-mail: ksiazka@ksiazka.edu.pl
Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MARKETING
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Planowanie w przedsiębiorstwie
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
198
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

16,00 zł

Niniejszy skrypt przedstawia system planowania w przedsiębiorstwie rozumiany jako proces przygotowania decyzji i dokonanie wyboru spośród różnych możliwości postępowania. Każda bowiem jednostka prowadząca działalność gospodarczą stoi przed problemem określenia celów swej działalności oraz sposobów ich osiągnięcia. Wynika stąd potrzeba planowania w przedsiębiorstwie w celu ustalenia czynności i funkcji jednostki gospodarczej jako całości oraz porządkowania i koordynacji poczynań poszczególnych ogniw wchodzących w jej skład, aby powzięte zamierzenia zrealizować. Obecnie w większości przypadków planowanie w przedsiębiorstwie dzieli się na strategiczne i operacyjne. Planowanie strategiczne ustala program działania przedsiębiorstwa w podstawowych zarysach, a wyniki decyzji strategicznych umożliwiają wejście na poziom operacyjny. Na poziomie operacyjnym realizują się dwa zasadnicze zadania: z jednej strony należy zapewnić sprawną realizację przyjętej strategii, a z drugiej uporać się z wieloma szczegółowymi problemami, których nie uwzględniono w planie strategicznym.Problematyka planowania ma obecnie duże znaczenie zarówno w praktyce, jak i teorii ekonomiki przedsiębiorstwa, a jej znajomość powinna umożliwić studentom rozpoznanie zasadniczych problemów zarządzania przedsiębiorstwem w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Skrypt składa się z siedmiu rozdziałów, które kolejno wprowadzają w omawianą problematykę. W rozdziale pierwszym przedstawiono znaczenie funkcji planowania w procesie zarządzania, a w drugim system planów w przedsiębiorstwie. Rozdział trzeci dotyczy planowania strategicznego, czwarty podstawowych strategicznych planów projektowych. W rozdziale piątym omówiono planowanie operacyjne, a w szóstym operatywne planowanie produkcji. Rozdział siódmy dotyczy planowania sytuacyjnego - biznesplanu. Skrypt jest przeznaczony dla słuchaczy uczelni wyższych studiujących problematykę organizacji i zarządzania, a prezentowane w nim zagadnienia mogą stanowić pomoc dla absolwentów podejmujących pracę w działach organizacji i planowania w przedsiębiorstwie.

Spis treści:

OD AUTORA

1. PLANOWANIE - PIERWSZA FUNKCJA ZARZĄDZANIA
1.1. Znaczenie pojęcia zarządzanie
1.2. Rola planowania w procesie zarządzania
1.3. Controlling jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

2. SYSTEM PLANOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.1. Planować, planowanie, plan - definicje pojęć
2.2. Zasady planowania
2.3. Podział planowania
2.3.1. Podział według okresu planowania
2.3.2. Podział według rodzaju planowania
2.3.3. Podział według zakresu planowania
2.3.4. Podział według przedmiotu planowania (rodzaju funkcji organicznych)
2.4. Organizacja działalności planistycznej

3. PLANOWANIE STRATEGICZNE
3.1. Treść planowania strategicznego
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Analiza warunków zewnętrznych przedsiębiorstwa
3.1.2.1. Warunki ustawowe
3.1.2.2. Warunki ekonomiczne
3.1.2.3. Warunki technologiczne
3.1.2.4. Warunki społeczno-kulturowe
3.1.2.5. Warunki ochrony środowiska
3.1.3. Analiza warunków wewnętrznych przedsiębiorstwa
3.1.3.1. System wartości i zapatrywania kadry kierowniczej
3.1.3.2. Analiza potencjału i luki
3.1.3.3. Analiza słabych i mocnych stron
3.1.4. Zamiary przedsiębiorstwa (misja)
3.1.5. Strategie przedsiębiorstwa
3.1.5.1. Wybór strategii na szczeblu domeny
3.1.5.2. Wybór strategii na szczeblu przedsiębiorstwa
3.1.5.3. Poszukiwanie odpowiedniej strategii
3.1.6. Środki - programy strategiczne
3.1.7. Cele przedsiębiorstwa
3.1.8. Strategiczna kontrola
3.2. Narzędzia planowania strategicznego
3.2.1. Analiza konkurentów
3.2.2. Analiza struktury branży
3.2.3. Analiza rynku
3.2.4. Cykl życia produktu
3.2.5. Analiza krzywej doświadczenia
3.2.6. Metody teorii portfela
3.2.7. Łańcuch tworzenia wartości według Portera
3.2.8. Analiza scenariusza
3.2.9. Instrumenty uwzględniające postępowanie w warunkach niepewności
3.2.9.1. Analiza wrażliwości
3.2.9.2. Analiza ryzyka w procesie planowania
3.2.9.3. Analiza drzewa decyzyjnego
3.2.10. Program PIMS

4. STRATEGICZNE PLANY PROJEKTOWE
4.1. Planowanie wyrobu
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Etapy projektowania wyrobu
4.1.3. Sterowanie projektowaniem i koszty projektowania
4.1.4. System wprowadzania zmian do projektów
4.2. Planowanie zdolności produkcyjnych
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Czynniki wpływające na zdolność produkcyjną
4.2.3. Obliczanie zdolności produkcyjnej
4.2.4. Określanie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa złożonego z kilku wydziałów
4.2.5. Zdolność produkcyjna a zmiana asortymentu wyrobów
4.2.6. Przyczyny niewykorzystania pełnej zdolności produkcyjnej
4.2.7. Sposoby zwiększania zdolności produkcyjnej i stopnia jej wykorzystania
4.2.8. Zwiększenie zdolności produkcyjnej poprzez działalność inwestycyjną
4.3. Planowanie lokalizacji zakładu produkcyjnego
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Czynniki wpływające na wybór miejsca lokalizacji
4.3.3. Metody oceny miejsca lokalizacji
4.3.4. Projektowanie obiektów i pomieszczeń pracy
4.4. Planowanie potrzeb kadrowych
4.4.1. Wprowadzenie
4.4.2. Pozyskiwanie pracowników
4.4.3. Rozwój kadr
4.4.4. Utrzymanie kadr
4.4.5. Planowanie plac

5. PLANOWANIE OPERACYJNE
5.1. Związki systemów planowania operacyjnego i strategicznego
5.2. Planowanie bieżące (techniczno- ekonomiczne)
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Plan sprzedaży
5.2.3. Plan produkcji
5.2.4. Plan postępu technicznego
5.2.5. Plan inwestycji i napraw
5.2.6. Plan zaopatrzenia materiałowego
5.2.7. Plan kosztów własnych produkcji
5.2.8. Plan finansowy
5.2.9. Metodyka budowy planu bieżącego przedsiębiorstwa
5.3. Metody planowania
5.3.1. Metoda bilansowa
5.3.2. Metoda proporcji
5.3.3. Metody badań operacyjnych
5.3.4. Metoda sieciowa
5.3.5. Metody symulacyjne
5.3.6. Zastosowanie komputerów w planowaniu bieżącym

6. OPERATYWNE PLANOWANIE PRODUKCJI
6.1. Wprowadzenie
6.2. Operatywny plan produkcji przedsiębiorstwa
6.3. Planowanie zadań i obciążeń
6.4. Narzędzia planowania operatywnego
6.4.1. Zakładowe służby planowania
6.4.2. Planowanie w liniach jednoprzedmiotowych
6.4.3. Planowanie za pomocą wzorcowych harmonogramów produkcji
6.4.4. Planowanie w gniazdach o produkcji niepowtarzalnej
6.4.5. Planowanie za pomocą harmonogramów przebiegu przedmiotów i wykresów Gantta
6.4.6. Planowanie za pomocą tablic rozdzielczych
6.4.7. Planowanie dostosowane do doraźnych potrzeb
6.5. Sporządzanie planów zmianowych
6.6. Nowoczesne systemy planowania i sterowania przepływem produkcji
6.6.1. Planowanie potrzeb materiałowych
6.6.2. System Just in Time (JIT)
6.6.3. Komputerowy system planowania i harmonogramowania produkcji
6.7. Planowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
6.7.1. Swoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem
6.7.2. Analiza sytuacji wewnętrznej w małym przedsiębiorstwie
6.7.3. Analiza warunków zewnętrznych
6.7.4. Obszary zastosowania planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie
6.7.5. Znaczenie planowania strategicznego w działalnosci małych przedsiębiorstw

7. BIZNESPLAN
7.1. Istota biznesplanu
7.2. Struktura biznesplanu
7.3. Funkcje biznesplanu
7.4. Zasady konstrukcji biznesplanu
7.5. Przykładowa struktura biznesplanu

LITERATURA

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Marciniak Bronisław
Celem niniejszej publikacji jest przystępne, w zwięzłej formie, przybliżenie wyraźnie skonkretyzowanych zagadnień z zakresu nauki o kierowaniu organizacjami. Niektóre z prezentowanych esejów, opracowane na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, były już publikowane, co zaznaczono w przypisach. Nie uzgadniano przy tym poglądów poszczególnych autorów.
Stadnicka Dorota
Niniejsze opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do zarządzania, przedstawia różne ujęcia funkcji zarządzania, kierunki rozwoju oraz podstawowe zasady zarządzania, a także określa rolę menedżera w organizacji na różnych szczeblach zarządzania. Drugi rozdział opisuje pierwszą z funkcji zarządzania, którą jest planowanie. W rozdziale tym przedstawiono proces planowania w organizacji, który ma być odpowiedzią na postawione cele organizacji zgodne z jej m
Paszula Małgorzata
Książka wchodzi w skład cyklu przedstawiającego szczegółowo zagadnienia ujmowania w rachunkowości kosztów zasadniczej działalności przedsiębiorstwa gromadzonych w przekroju układu rodzajowego. Stanowi kompendium wiedzy o kosztach zużycia materiałów i energii. Punktem wyjścia jest dokładne zde?niowanie materiałów jako zasobów niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie i zwrócenie uwagi na obowiązujące w rachunkowości zasady organizacji ewidencji tej grupy zapasów. W kolejnych rozdziałach zaprezentowa
Nieżurawski Lech
Podręcznik jest adresowany do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania (przede wszystkim powinien się okazać pomocny w przyswajaniu wiedzy z takich przedmiotów, jak: podstawy zarządzania, podstawy nauki o przedsiębiorstwie, metody organizacji i zarządzania oraz pokrewnych) oraz kadry kierowniczej. Ma formę obszernego wykładu, w którym przedstawiono istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa dorobek praktyki, teorii organizacji i zarządzania oraz ekonomii. Pojęcia, które ze względu na swą
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane


Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2018-10-18 02:26
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.