Księgarnia Techniczna
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BUDOWNICTWO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Zmiany właściwości lepkosprężystych lepiszczy modyfikowanych i mieszanek mineralno-asfaltowych w wyniku procesu starzenia
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
188
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Celem pracy była ocena odporności na starzenie lepiszczy asfaltowych modyfikowanych (elastomer SBS, plastomer EVA, dodatek miału gumowego, soli organo-metalicznej Chemcrete) i niemodyfikowanych, produkowanych obecnie w Polsce, oraz określenie odporności na starzenie wybranych mieszanek mineralno, asfaltowych, takich jak: beton asfaltowy, SMA, MNU, mieszanka porowata drenująca oraz mieszanka "Superpave".
W pracy przedstawiono wyniki badań nad właściwościami lepkosprężystymi lepiszczy asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych niepoddanych procesowi starzenia laboratoryjnego, po starzeniu technologicznym i po starzeniu eksploatacyjnym. W badaniach laboratoryjnych symulujących starzenie technologiczne lepiszczy zastosowano metodę RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test). Proces starzenia eksploatacyjnego był wykonany za pomocą urządzenia PAV (Pressure Ageing Vessel). Starzenie technologiczne mieszanek mineralno-asfaltowych przeprowadzono poprzez wygrzewanie niezagęszczonej mieszanki metodą ?Superpave. Symulację starzenia eksploatacyjnego mieszanek mineralno-asfaltowych prowadzono wygrzewając zagęszczone próbki w specjalnych urządzeniach, wykonanych w ramach realizacji programu badawczego grantu nr 4T07E 051 26. 
W badaniach własnych określono właściwości lepiszczy modyfikowanych w zakresie: badania lepkosprężystych właściwości lepiszczy: TPiK, penetracja w funkcji temperatury, temperatury łamliwości, ciągliwości z pomiarem siły w funkcji temperatury (maksymalna sila rozciągająca, praca odkształcenia), lepkości dynamicznej w funkcji temperatury, adhezji. Wybrane mieszanki mineralnoasfaltowe były poddane badaniu modułów sztywności sprężystej (różne temperatury badania), badaniu stabilności i osiadania wg metody Marshalla, pełzania dynamicznego oraz badaniu koleinowania. Badane lepiszcza i mieszanki mineralnoasfaltowe sklasyfikowano pod względem odporności na starzenie technologiczne i eksploatacyjne. Stwierdzono, że najmniejsze zmiany właściwości ze względu na starzenie występują w lepiszczach modyfikowanych dużą ilością miału gumowego (19-21%) oraz elastomeru (7%). Z zestawienia klasyfikacyjnego mieszanek mineralno-asfaltowych wynika, że najbardziej odporne na starzenie są mieszanki zawierające dużo mastyksu i charakteryzujące się występowaniem grubej warstwy lepiszcza na ziarnach kruszywa (MNU, Superpave, SMA). Bardzo istotny jest rodzaj zastosowanego lepiszcza modyfikowanego. Największą odpornością na starzenie charakteryzują się elastomeroasfalty (zawartość modyfikatora 5-7%), a następnie lepiszcza gumowo-asfaltowe (optymalna zawartość miału gumowego w asfalcie 19%). Na szczególną uwagę zasługują mieszanki SMA i Superpave, które, chociaż nie zawierały lepiszczy modyfikowanych, wykazują bardzo dużą odporność na starzenie. 
 
Spis treści:

1. Wstęp 
1.1. Cel i zakres pracy 
 
2. Analiza przyczyn starzenia lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych 
2.1. Starzenie technologiczne 
2.2. Starzenie eksploatacyjne 
2.3. Laboratoryjna symulacja procesu starzenia lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych 
2.3.1. Laboratoryjne metody starzenia technologicznego 
2.3.2. Laboratoryjne metody starzenia eksploatacyjnego 
2.4. Odporność na starzenie asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych 
 
3. Badanie wpływu procesów starzenia na właściwości asfaltów i asfaltów modyfikowanych 
3.1. Stosowane dodatki. Rodzaje asfaltów modyfikowanych    poddanych badaniom 
3.2. Metody badania lepiszczy 
3.3. Właściwości normowe i reologiczne badanych lepiszczy asfaltowych przed procesem starzenia i po procesie starzenia 
3.3.1. Lepiszcza modyfikowane polimerami 
3.3.2.. Lepiszcza modyfikowane miałem gumowym ze zużytych opon samochodowych 
3.3.3. Lepiszcza modyfikowane solą organometaliczną 
3.4. Ocena porównawcza wpływu starzenia lepiszczy modyfikowanych na zmianę ich właściwości 
 
4. Badanie wpływu procesów starzenia na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych 
4.1. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych 
4.2. Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
4.3. Właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno-asfaltowych przed procesem starzenia i po procesie starzenia 
4.3.1. Ocena wpływu starzenia na właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno-asfaltowych określonych w aparacie Marshalla 
4.3.2. Ocena wpływu starzenia na właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno-asfaltowych określone na podstawie badań funkcjonalnych 
4.3.3. Ocena wpływu starzenia na właściwości lepkosprężyste betonu asfaltowego po modyfikacji chemicznej solą organometaliczną - weryfikacja wyników na odcinku doświadczalnym 
4.3.4. Klasyfikacja badanych mieszanek mineralno-asfaltowych ze względu na odporność na starzenie 
 
5. Analizy statystyczne stosowane do opracowania wyników badań 
5.1. Analiza korelacji, wariancji i regresji 
5.2. Analiza składowych głównych 
 
6. Związki korelacyjne parametrów charakteryzujących starzenie lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych 
6.1. Związki korelacyjne parametrów określających właściwości lepiszczy 
6.1.1. Zależności korelacyjne 
6.1.2. Ocena istotności wpływu wybranych parametrów na badane właściwości lepiszczy asfaltowych 
6.1.3. Ocena metod badania lepiszczy asfaltowych poddanych starzeniu 
6.1.4. Wybór parametrów do oceny ogólnej lepiszczy asfaltowych ze względu na starzenie technologiczne oraz starzenie eksploatacyjne 
6.2. Związki korelacyjne między parametrami określającymi właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych i lepiszczy modyfikowanych 
6.2.1. Zależności korelacyjne 
6.2.2. Ocena istotności wpływu wybranych parametrów na badane właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych 
6.2.3. Ocena metod badania mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi ze względu na starzenie 
 
7. Opracowanie modeli regresyjnych do opisu starzenia lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych 
7.1. Modele regresyjne do oceny właściwości reologicznych lepiszczy asfaltowych po starzeniu eksploatacyjnym 
7.2. Modele regresyjne do oceny właściwości reologicznych po starzeniu eksploatacyjnym mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi 
 
8. Podsumowanie pracy

Literatura
Streszczenie
Summary

Galeria
Opinia o książce
Ocena
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Januszewski Bogusław
Z jego inspiracji i przy jego wydatnej pomocy, wielu współpracowników Profesora zrealizowało przewody doktorskie, a także habilitacyjne, których zasadniczymi zagadnieniami były problemy odwzorowań wielowymiarowych przestrzeni rzutowych, afinicznych i euklidesowych, w tym odwzorowań graficznych mających wyraźne implikacje techniczne. Wśród tych współpracowników był również autor niniejszego opracowania.
Pisarczyk Stanisław
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i zabezpieczające przed powodziami, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, spalarnie oraz zakłady przetwórstwa odpadów. Podano również ogólne zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny oddziaływania takich obiektów na środowisko, a także zasady opracowywania projektu budowlanego.
Godlewski Dariusz
Preskrypt zawiera przegląd konstrukcji nawierzchni drogowych. Omówiono także zasady projektowania nawierzchni oraz metody ich diagnostyki i wzmacniania. Publikacja jest przeznaczona dla studentów specjalizujących się w budownictwie drogowym na różnych uczelniach.
Czapliński Kazimierz
Niniejsze opracowanie w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze reguły dotyczące sporządzania ekspertyz budowlanych. Autor zwraca uwagę na niezbędne elementy i konieczne do spełnienia wymogi formalne.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Na skróty...
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Bezpieczeństwo danych - SSL

Księgarnie ochrania
certyfikat SSL

Zabezpiecza IQ.PL

Opinie klientów

Sklep ksiegarnia.edu.pl - opinie klientów

Najczęściej oglądane

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-02-23 03:44
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.